Kostnaderna för övervakning av grundvatten bedöms öka

GRUNDVATTEN EU-kommissionen har riktat skarp kritik mot att Sverige inte uppfyller kraven på övervakning inom vattenförvaltningen. Enligt en utredning från SGU skulle kostnaderna för en godkänd miljöövervakning behöva öka från dagens 11 miljoner till 80 miljoner kronor per år.

Kostnaderna för övervakning av grundvatten bedöms öka
Foto: Adobe Stock

Enligt en utredning som Statens geologiska undersökning (SGU) har gjort skulle kostnaderna för en miljöövervakning som klarar EU:s vattendirektiv och det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet behöva öka till 80 miljoner kronor per år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Den största delen, omkring 57 miljoner kronor, behövs för en tätare och mer intensiv övervakning av påverkade områden. Från början var syftet med miljöövervakningen främst att kartlägga storskaliga förändringar och diffusa föroreningar i naturliga och relativt opåverkade områden. Men i takt med att nya direktiv och samhällsutmaningar uppkommit har behoven ökat i påverkade områden.

  Även övervakningen av miljöfarliga ämnen i grundvatten kommer att behöva öka och breddas samtidigt som klimatförändringarna ökar behovet av grundvattennivåmätningar,  särskilt i landets sydöstra delar där grundvattenbildningen sannolikt kommer att minska.

  Enligt Ellen Walger, enhetschef för grundvattenövervakning på SGU finns det än så länge ingen uppskattning över vart de ökade kostnaderna hamnar.

  – Men nu har vi en siffra som vi kan föra vidare diskussioner utifrån. Det behöver inte vara så att alla dessa kostnader ska tas av staten, det kan också vara möjligt att delar tas via ”polluter pays principle”, säger hon.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan