Kostnadsfri coachning i cirkulärt byggande

Cirkularitet Genom ett nytt initiativ erbjuds företag rådgivning och expertstöd i hållbarhetsarbetet, bland annat i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk.

Kostnadsfri coachning i cirkulärt byggande

Ett nytt projekt ska utbilda aktörer inom byggbranschen att bli mer cirkulära Syftet med projektet är att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka cirkulära steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Omställningslyftet – som satsningen heter – erbjuder bland annat kostnadsfria behovsanalyser, workshops och startprogram. Ambitionen är att fler små och medelstora företag ska få bättre kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen. 

Omställningslyftet är kostnadsfritt och finansieras av Tillväxtverket och europeiska regionala utvecklingsfonden. Coachningsprogrammet sker i samarbete med IVL och Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild).

– Syftet är att hjälpa verksamheter bli mer klimateffektiva. Ett sätt att uppnå detta är att arbeta med cirkuläret, säger Carina Loh Lindholm, Koordinator på CCBuild, till Miljö & Utveckling.

– Cirkulärt byggande och återbruk kan se olika ut beroende på verksamhet. För en materialleverantör kan det exempelvis handla om att erbjuda återtag, kvalitetssäkring och återtillverkning. För fastighetsägare kan det vara att cirkulera sina varor i samband med ombyggnation och rivningar, fortsätter hon.

För att delta i programmet måste man först och främst anmäla sitt intresse via ett (formulär). Sedan är det dags för ett inledande startmöte där ni berättar förutsättningarna i just er verksamhet.

– Tillsammans tar vi fram förslag på vilka delar som kan vara lämpliga att IVLs experter i cirkulärt byggande ger er vidare coachning i. Det kan vara allt från rådgivning kring utformning av upphandelskrav, interna rutiner och klimatberäkningar till stöttning i hur ni kan implementera arbetssätt i enlighet med cirkulära principer. Coachningen är anpassad och ger stöd och rådgivning utifrån den enskilda verksamheten, avslutar Carina Loh Lindholm.

Företag som deltar kan få stöttning av IVLs experter i en omfattning av upp till åtta timmar utan kostnad. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan