Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar

Energi Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar
Den totala installerade effekten uppgår nu till nästan 1,6 GW. Foto: Adobe Stock

Vid slutet av 2021 fanns det  92 360 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, och den totala installerade effekten uppgår nu till 1 593 MW.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Solcellsanläggningarna producerar nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen.

Det kan även jämföras med nästan 4 procent av de svenska hushållens elanvändning under ett år.

Två förklaringar lyfts fram

– Två faktorer som bidrar till det stora intresset för att installera solceller är troligtvis att många vill bidra till klimatomställningen och att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, säger Johan Harrysson, handläggare för statistik på Energimyndigheten, i en kommentar.

Kommunen som toppar listan

Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt på 58,4 MW, vilket är nästan 3,7 procent av den totala effekten för Sverige.

Göteborg är också den kommun som installerade flest solcellsanläggningar under 2021 med en total effekt om 18,6 MW.

Fakta

Installerad effekt per kommun

Installerad effekt (MW) per kommun vid slutet av 2021. (2020 års siffror inom parentes.)
  • Göteborg: 58,4 (39,8)
  • Uppsala: 41,7 (25,5)
  • Linköping: 40,7 (33,1)
  • Stockholm: 34,1 (22,3)
  • Jönköping: 29,9 (21,2)
  • Malmö: 29,2 (18,6)
  • Västerås: 26,3 (20,5)
  • Norrköping: 25,3 (17,5)
  • Strängnäs: 20,7 (18,7)
  • Kungsbacka: 24,0 (17,6)
De tio kommunerna med den största ökningen installerade tillsammans 330 MW. (Se faktarutan.)

Länen med mest installerad effekt per capita

Halland, Kalmar, Södermanland, Gotland och Jönköping är kommunerna med högst installerad effekten per capita.

Årets statistik för nätanslutna solceller är mer komplett än tidigare år.

Skälet är att det nu finns tillräckligt många olika solcellsanläggningar runt om i Sverige för att statistiken ska kunna redovisas utan att röja uppgifter om enskilda personer eller företag.

energimyndighetens sida finns mer statistik över solcellsanläggningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan