Kraftig ökning av laddstationer – men fler behövs

INFRASTRUKTUR Förra året ökade antalet laddstationer som fick stöd från Klimatklivet kraftigt. Totalt sett handlar det om 56 900 nya ladduttag för personbilar och tyngre fordon.

Kraftig ökning av laddstationer – men fler behövs
Hittills har över 180 000 ladduttag beviljats stöd genom Klimatklivet. Foto: Adobe stock.

I samband med överlämnandet av årets vårändringsbudget klargjordes det att anslaget för Klimatklivet ökar med 100 miljoner kronor. Regeringen betonar att Klimatklivet utgör ett av de mest omfattande klimatinvesteringsstöden och spelar en avgörande roll för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Men antalet elfordon på de svenska vägarna behöver bli fler, och en förutsättning för detta är att det finns tillräckligt många laddstationer, säger Axel Nekham, chef för enheten för laddinfrastruktur i Klimatklivet, i en kommentar.

– Med investeringsstödet kan många fler aktörer vara med och bidra till elektrifieringen än vad som varit möjligt utan stöd, säger han.

Hittills har över 180 000 ladduttag beviljats stöd genom Klimatklivet. Av dessa utgör de flesta, närmare bestämt 142 500 laddpunkter, laddmöjligheter för boende och anställda. Det är även denna kategori som visade den största ökningen under 2023.

Under 2023 beviljades nämligen 823 miljoner kronor i stöd, vilket förväntas resultera i 56 900 nya ladduttag för både personbilar och tyngre fordon.

– Laddinfrastrukturen behöver fortsätta byggas ut för att elektrifieringen ska kunna genomföras och den är avgörande för omställningen till fossilfria transporter. Därför är det glädjande att se att efterfrågan på stöd till laddinfrastruktur fortsätter att öka efter snart tio år. I den senaste anbudsomgången för publik laddinfrastruktur i Klimatklivet ser vi nytt rekord med över 700 ansökningar som tillsammans ger stöd på cirka 1,6 miljarder kronor, avslutar Axel Nekham.

Geografisk fördelning av publika laddstationer som blivit beviljade stöd av Klimatklivet till och med 2023. Gula markörer visar laddstationer med laddeffekter till och med 50 kW. Röda markörer visar snabbladdningsstationer avsedda för personbilar över 50 kW. Blå markörer visar snabbladdningsstationer avsedda för tung trafik med laddeffekter från 350 kW. ©Lantmäteriet.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan