Krav på ökat statligt ansvar för social bostadsförsörjning

Social hållbarhet Mer än varannan remissinstans vill att staten tar ett större ansvar för den sociala bostadsförsörjningen. 
– Det är en växande andel människor som inte kommer in på bostadsmarknaden, säger Åsa Paborn som är direktor Stockholms Stadsmission.

Krav på ökat statligt ansvar för social bostadsförsörjning
Många har svårt att få tag på en bostad. Foto: Adobe Stock

Sveriges Stadsmissioner har sammanställt remissvaren på den statliga utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” som presenterades tidigare i år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Remissvaren har granskats utifrån några av utredningens förslag:

 • En ny bostadsförsörjningslag som omfattar både stat och kommun.
  33 av 56 instanser tillstyrker förslaget helt. 11 gör det delvis.
 • Införa en nationell handlingsplan för bostadsförsörjningen.
  29 av 56 instanser tillstyrker förslaget. Ytterligare 11 gör det delvis.
 • Bostadsförmedling ska ges större möjligheter att tillämpa reservationer och förturer.
  24 av 56 instanser tillstyrker helt och 9 gör det delvis. Ingen avstyrker.
 • Tydlig reglering av vilka krav hyresvärdar får ställa för ett hyreskontrakt.
  20 av 56 remissinstanser tillstyrker förslaget helt och 9 gör det delvis. 8 remissinstanser avstyrker, enligt sammanställningen.

Viktigt med kommunala hyresgarantier

Åsa Paborn

– Det finns ett brett stöd för flera av de förslag som utredningen har pekat på. Staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa att alla har rätt till en bostad. Det gäller såväl att få en ny bostadsförsörjningslag på plats som att säkerställa finansiering av kommunala hyresgarantier, säger Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission och talesperson hemlöshet vid Sveriges Stadsmissioner i en kommentar.

– Allt fler får allt svårare att komma in på bostadsmarknaden och då fungerar det inte att hänvisa till kommunerna när det gäller den sociala bostadspolitiken.

Inte bara barnfamiljer

Flera remissinstanser vill gå längre än utredningen och inte begränsa kommunala hyresgarantier till barnfamiljer.

– Sverige har en växande andel människor som inte kommer in på bostadsmarknaden. Kommunala hyresgarantier är en av flera åtgärder som skulle kunna underlätta för dessa människor. Barnfamiljer är en grupp som när de riskerar att hamna i hemlöshet bör vara prioriterad. Men att endast rikta denna möjlighet till barnfamiljer riskerar att lämna många utanför. Även andra som till exempel äldre eller våldsutsatta kvinnor är grupper som borde omfattas av den kommunala hyresgarantin, säger Åsa Paborn.

Utredning: Sänk tröskeln till en god bostad 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan