Kriterium för nybyggda hus ska minska klimatpåverkan vid drift

Upphandling En stor del av en byggnads klimatpåverkan kommer från drift och uppvärmning.
Upphandlingsmyndigheten publicerar nu ett kriterium som kommer att sänka klimatpåverkan och minska energianvändningen i nybyggda hus.

Kriterium för nybyggda hus ska minska klimatpåverkan vid drift
Det är närmare 170 företag, kommuner och organisationer är nu med i färdplansarbetet. Foto: Adobe Stock

Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa krav på exempelvis minskad energianvändning i upphandlingarna kan det offentliga bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det nya kriteriet riktar sig främst till offentliga fastighetsägare och byggherrar som upphandlar konsulter för tidiga skeden, för projekteringsuppdrag eller totalentreprenad.

Kommunala bostadsbolag, kommuner, regioner och statliga myndigheter men också privata beställare och byggherrar kan använda sig av dessa.

Begränsning på värme och energi

Kriteriet är ett krav för minskad energianvändning när en byggnad används och driftas.

– Begränsning sätts dels på den mängd värme som byggnaden använder, dels på den totala mängd energi som används för fastighetens drift. Det är ett funktionskrav med långtgående teknikneutralitet och fokuserar på rätt saker för att göra skillnad, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Riktar in sig på energibesparing och klimatpåverkan

Boverkets byggregler är tvingande och utgör en lägsta accepterad nivå, medan det nya kriteriet, som är frivilligt att använda, går längre i ambitionsnivå och riktar in sig på energibesparing och klimatpåverkan.

– Vi ökar nu träffsäkerheten för att hålla nere behovet av värme och energi för drift. Byggnadens verkliga värmeanvändning och totala energianvändning, inklusive bidrag från så kallad gratis energi, är annars ganska dolda poster för beställaren. Det nya kriteriet synliggör dessa delar vilket leder till en energieffektivare byggnad. Vi har också skärpt ambitionsnivåerna och anger i kilowattimmar hur lite värme och total energi som byggnaden får använda. Värden för värme och total driftenergi finns på bas-, avancerad och spjutspetsnivå, säger Jens Johansson.

Anpassat för olika typer av byggnader

Kriteriet underlättar också beräkningar av hur byggnadens drift påverkar klimatet. Lagstadgade klimatdeklarationer för byggnader omfattar inte klimatpåverkan för uppvärmning och drift.

Kriteriet finns anpassat för olika typer av byggnader så som flerbostadshus, skolor, kontor med flera. Användaren får i det nya stödet också hjälp med hur kriteriet kan verifieras, följas upp och redovisas. Dessutom är det även synkroniserat med exempelvis Upphandlingsmyndighetens kriterier på ett bra inomhusklimat och andra energirelaterade kriterier.

Energimyndigheten, Boverket med flera har deltagit i processen.

Läs mer här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan