Låga gifthalter i grundvattnet

VATTEN Sveriges grundvatten innehåller generellt många olika miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärdena. Det visar nya undersökningar som SGU genomfört tillsammans med 17 länsstyrelser.

Låga gifthalter i grundvattnet
Foto: Stock Adobe

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening av miljögifter i 17 av landets 21 län och vid 188 olika platser i landet. Fokus har varit att öka kunskapen om spridningen av miljögifter i grundvatten utanför städer och tätorter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

FAKTA

Miljögifter

Högfluorerade ämnen – PFAS: Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin.

Halogenerade alifater: Används bland annat som lösningsmedel, avfettningsmedel, tvättvätska i kemtvättar, brandsläckningsmedel och kylmedia.

BTEX: Återfinns i många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om lösningsmedelsblandningar av naftatyp och andra oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja där alifater är huvudprodukterna.

Ftalater: Är en grupp ämnen som kan användas för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. De kan finnas i många olika sorters mjuka plast- och gummiprodukter. Det kan också finnas ftalater i färg och lim.

1,4 dioxan: Används som stabiliseringsmedel men andra användningsområden inom industrin finns också.

 

I nästan varje undersökt brunn påträffades något miljögift men totalt sett påträffades få halter över rapporteringsgränsen och halterna av miljögifter bedöms överlag vara låga enligt SGU.

I likhet med tidigare mätningar från år 2017, som då fokuserade på prover i stadsnära miljöer, är PFAS, bekämpningsmedel, halogenerade alifater och BTEX de vanligast förekommande miljögifterna i proverna.

Läkemedel påträffades däremot i mindre utsträckning jämfört med mätningar i de stadsnära miljöerna medan Ftalater, 1,4-dioxan och övriga ämnen förekommer på väldigt få platser, främst vid provpunkter i anslutning till deponier.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan