Lång åtgärdslista när Byggmarknadskommissionen levererade

Kriminalitet Byggmarknadskommissionens slutrapport har landat. I den finns en lång rad åtgärdsförslag för att minska kriminaliteten på byggarbetsmarknaden. Bland annat vill kommissionen se obligatoriska uteslutningsgrunder vid offentlig upphandling, och förenkla kontrollen.

Lång åtgärdslista när Byggmarknadskommissionen levererade
Nu har Byggmarknadskommissionen lämnat sina förslag. Foto: Stock Adobe

Byggmarknadskommissionen tillsattes 2020 och har sedan dess levererat en rad olika rapporter. Nu finns kommissionens slutrapport att läsa, och den är späckad med olika förslag för att minska kriminaliteten inom byggbranschen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd kommenterar utredningen i ett uttalande:

Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

– Vi kan aldrig acceptera att schyssta byggare slås ut av kriminella aktörer. Vi fortsätter arbeta för en byggbransch med nolltolerans mot medvetet fusk, både enskilt och tillsammans med facken. Men ett stort ansvar vilar även på beställare, myndigheter, riksdag och regering, säger hon.

Byggmarknadskommissionens förslag vid offentlig upphandling

Kommissionen föreslår åtgärder för att förenkla kontrollen vid offentlig upphandling av byggjobb. Bland annat vill kommissionen se ”obligatoriska uteslutningsgrunder”, ett slags intyg som visar vilka brott som diskvalificerar ett företag från att delta i upphandlingen. Dessutom vill kommissionen att det ska bli enklare för upphandlande myndigheter att kontrollera de som lämnar anbud.

Byggmarknadskommissionen konstaterar att det i dag är mycket svårt för upphandlande myndighet att försäkra sig om att de som lämnar anbud till exempel inte är straffade, eller fuskar med skatten. Detta trots att det kommit förslag från bland andra SKR och Polismyndigheten om hur detta skulle kunna lösas.

Nu föreslår kommissionen att ”regeringen ger upphandlande myndigheter möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt kunna ta del av information som finns hos bland andra Skatteverket och Kronofogden”.

Åtgärder inom fem områden

Rapporten innehåller åtgärdsförslag inom fem områden: arbetslivskriminalitet, utländsk arbetskraft, branschens egna kontrollsystem, byggtjänster i hushållen, och slutligen då offentlig upphandling. Exempel på åtgärder som föreslås är minskad sekretess mellan myndigheter, skärpta regler för arbetskraftsinvandring, ny lag mot arbetskraftsexploatering, att initiativet Rättvist byggande sprids i hela landet och att systemet med Rot-avdrag ska användas för kontroll av arbetskraften.

Kritiserar skärpta regler för utländsk arbetskraft

Byggföretagen är positiva till många av förslagen, men inte när det kommer till skärpta regler för arbetskraftsinvandring.

– Sverige är ett litet land som är beroende av utländska arbetskraft. Byggbranschen har redan i dag högre krav för arbetstillstånd. Ska vi komma till rätta med problemen i samhället så behövs det främst kontroller och åtgärder kring företag och individer som inte söker arbetstillstånd, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här finns kommissionens alla rapporter att ladda ner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan