Materialval, efterfrågade EDP:er och andra lärdomar från Villazero

Villazero Villazero i Borlänge är står nu klart och inflyttat. Pilotprojektet är världens första NollCO2-certifierade småhus.
Här får vi veta mer om trägrunden, svårigheten att få tag i EDP:er och andra lärdomar från samverkansprojektet.

Materialval, efterfrågade EDP:er och andra lärdomar från Villazero
Villazero började byggas hösten 2021 och i slutet av april var det klart för inflyttning. Foto: Fiskarhedenvillan

Bakom projektet står Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna, med stöd ifrån Region Dalarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus.

Vilka är de viktigaste lärdomarna som ni tar med er från projektet?

Gunnar Jönsson.

– Att det är ganska enkelt att reducera koldioxidbelastningen genom att byta till träfiberisolering. Även byte av ytskikt i innerväggar ger effekt. ( I Villazero från traditionell kombination av gips och fibergipsskiva). Det har varit mycket roligt att arbeta tillsammans i ett samverkansprojekt, men det är viktigt att det klaffar mellan parterna. Det gjorde det verkligen i vårt fall, säger Fiskarhedens vd Gunnar Jönsson.

Gabriella Hagman.

– Att man kan åstadkomma mycket om man gör det tillsammans och att det dessutom blir mycket roligare tillsammans. Vi på Mondo har ökat på vår kunskap inom hållbart byggande både mycket och snabbt, tack vare att vi omsatt teori till praktik. Att gå hela vägen har varit väldigt viktigt och dessutom gett oss erfarenhet och ett referensprojekt att relatera till. Vi har också under projektets gång i ett års tid haft en föreläsning i månaden på temat hållbart byggande för alla våra tre företag, vilket har gjort att vi höjt kunskapsnivån för alla medarbetare på våra tre bolag inom ramen för projektet. Det har varit en väldigt nyttig insats och gjort att alla hängt med i kunskapsutvecklingen, inte bara projektdeltagarna för Villazero, säger Gabriella Hagman, vd för Mondo Arkitekter.

Vilka var de största utmaningarna och hur löste ni dem?

– Vi hade bestämt att ha ett bygglag bestående av enbart kvinnor, och det var svårt att hitta kvinnor till alla byggmoment. Vår entreprenör Byggpartner lyckades dock bra med den utmaningen. Sedan är det också svårt att bygga ett experimenthus med höga prestanda till ett rimligt pris. Det var det även för oss. Men vi lärde oss mycket som tas med i Fiskarhedenvillans nya husserie Atmosfär. Denna serie innehåller några av de bästa delarna från Villazero utan att huset blir dyrare än ett traditionellt hus, säger Gunnar Jönsson.

Fakta

NollCo2

NollCO2 är SGBC:s certifieringssystem för byggnader med nettonoll klimatpåverkan och lanserades i september 2020. VillaZero är ett av pilotprojekten och det fjärde att erhålla certifiering. Det är världens första NollCO2-certifierade småhus. NollCO2 är en tilläggscertifiering för byggnader som använder Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen som bas.
– En stor utmaning var att hitta hållbara produkter med EPD:er samt att matcha Svanen-certifieringen med NollCO2-certifieringen. En farhåga vi hade var att samarbetet skulle bli svårt att få till då hela projektet löpte under pandemin med restriktioner, vilket gjorde att projektdeltagarna inte kunde träffas fysiskt, men det har gått hur bra som helst med samarbetet ändå. En stor utmaning med projektet har också varit om det har kunnat gå att bygga med trägrund och det var väldigt roligt att vi efter mycket arbete kunde ta fram en lösning som vi tror på och som vi nu kommer följa och utvärdera under några år, säger Gabriella Hagman.

Hur fungerar lösningen med trägrund?

– Under byggtiden hade vi problem med fukt, men det kunde vi lösa. Vi har lärt oss hur vi kan minska den risken framöver. Nu utvärderar vi hur grunden fungerar över ett års variationer av temperatur med mera. Vi kommer även ta vissa prover av grunden för att lära oss mer. Trägrund reducerar byggtiden och är inte dyrare än en traditionell grund. Men den är känsligare för fukt än en traditionell grund. Vi kommer att väga dessa två faktorer mot varandra när vi har mer erfarenhet. Men vi är intresserade av att bygga fler hus med trägrund, säger Gunnar Jönsson.

Villazero är flexibelt utformat och innehåller en del som skulle kunna hyras ut separat. Villazero är flexibelt utformat och innehåller en del som skulle kunna hyras ut separat.

Vilka av lärdomarna från Villazero kommer ni att ta med er till framtida projekt?

– Bland annat ytskikt på innerväggar, kompakt och yteffektiv design av hus och solceller, säger Gunnar Jönsson.

– Det vi tar med oss är kunskapen om hållbar design och hållbara material och att kunna göra LCA-beräkningar. För vår del har projektet också mynnat ut i en hållbarhetsmanual som vi har tagit fram och som vi kommer att använda i alla våra projekt framöver. Det vi också har märkt är att hela kontoret har blivit stolta ambassadörer över vårt hållbarhetsarbete, inte bara de som deltagit i projektet Villazero. Från att ha byggt en villa kan vi nu skala upp alla våra kunskaper om hållbart byggande till större byggnationer, vilket förhoppningsvis ger ännu större besparing på miljön inom hållbart byggande, säger Gabriella Hagman.

Hur är det att bo i villan?

– Heelt tyst. De tjocka väggarna och effektiva fönstren dämpar allt ljud utifrån. Samtidigt finns det ingen utrustning inomhus som låter (värmepumpen sitter ju utomhus). Huset upplevs som större än vad det är och estetiskt är både interiör och exteriör tilltalande, säger Gunnar Jönsson som har flyttat in där.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan