Lista: 11 tips för att bygga bort ensamhet

Social hållbarhet Svenskarna beskrivs ofta som ett av världens ensammaste folk. För att komma åt problemet har forskare och byggherrar tagit fram en ny bostadstyp som ska motverka ensamhet. Samtidigt lyfter de 11 tips till andra som vill bygga bort ensamhet.

Lista: 11 tips för att bygga bort ensamhet
Foto: Adobe Stock.

I Sverige är 40 procent av hushållen ensamhushåll, vilket i den meningen gör svenskarna till ensammast i världen. Det ville forskare vid Malmö universitet ändra på och drog igång projektet H22 Alone Together för att undersöka hur ensamhet kan byggas bort.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Under sommaren 2022 genomfördes 22 djupintervjuer och enkäter med 268 personer som deltog vid under H22 City Expo i Helsinborg. Frågorna handlade om vad som är viktigt vid val av boende kopplat till ensamhet, samt vad som kan göras för att motverka det.

  – Ensamhet har blivit ett strukturellt problem som det är skambelagt att tala om. Det är inbyggt i samhället att det är fult att vara ensam. Det vi i projektet intresserat oss för är upplevd ensamhet. Ensamhet kan förstås också vara helt självvalt, säger Birgitta Vitestam i en kommentar.

  Arbetet har nu resulterat i en helt ny bostadstyp: H22-huset.

  –Det ska vara ett poröst hus, inte slutet. Ett hus som ger trygghet genom att man känner grannarna och har olika storlek på lägenheterna så man kan flytta inom fastigheten, säger Birgitta Vitestam.

  Huset är tänkt att främja spontana möten genom flera gångar fram till huset och små ytor där man kan slå sig ner. Bänkar vid ingången, rymliga entréer och fönster i dörrarna är också ett fokus.

  Förhoppningen är att byggkoncernen Serneke ska bygga ett H22-hus i Helsinborg. Samtidigt kostar saker som mer grönytor, stora entréer och rymliga trapphus mer, vilket är en aspekt som forskarna tagit med i beräkningen.

  – Det unika med det här projektet är att det inte bara är ett förslag på ett hus utan att vi också tittat på vad det innebär juridiskt och ekonomiskt. Vad som krävs för att förverkliga detta? I längden leder det till ökad social hållbarhet, så långsiktigt finns det ekonomi i det för kommunen, säger Birgitta Vitestam.

  Fakta

  11 tips för att bygga bort ensamhet

  1. Förstå samhällsförändringar och människors behov: Var lyhörd för teknologiska, kulturella, politiska och andra förändringar som påverkar människors liv och behov av boende.
  2. Skapa socialt engagemang: Prioritera gemenskap och social sammanhållning i design och planering av bostäder. Skapa utrymmen för möten och samvaro både inomhus och utomhus.
  3. Flexibilitet och fleranvändning: Planera för multi-funktionella ytor och rum som kan anpassas efter olika behov och användningsområden.
  4. Tydliga gränser men öppenhet: Arbeta med utdragna trösklar och rumsliga sekvenser för att skapa en sammanlänkad bostadsmiljö, samtidigt som viktiga gränser förblir tydliga.
  5. Rumslig komplexitet och variation: Skapa en variation av rum, ställen, vrån och hörn för olika sorters sammankomster, samt gröna rum och ytor som bidrar till en levande och attraktiv miljö.
  6. Möjlighet till personlig prägel: Ge boende möjlighet att sätta sin personliga prägel på arkitekturen, både inomhus och utomhus.
  7. Inkludera gemensamma rum med sociala kvaliteter: Skapa gemensamma utrymmen som kompletterar de privata bostäderna och främjar social interaktion och gemenskap.
  8. Synliggör tekniska system: Öka medvetenheten och intresset för energi- och miljöfrågor genom att synliggöra och redovisa byggnadens tekniska system.
  9. Synliggör tekniska system: Öka medvetenheten och intresset för energi- och miljöfrågor genom att synliggöra och redovisa byggnadens tekniska system-
  10. Innovativa samarbeten med kommunen: Utveckla samarbeten för samnyttjande och flexibelt användande av lokaler, vilket gynnar både social och ekologisk hållbarhet.
  11. Utmana bygglovsprocessen: Förbered för att arbeta med bygglov och regelverk på nya sätt, och ta höjd för detta arbete i projektplaneringen för att undvika tidsnöd.
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan