Lista: 13 steg för att öka återbruket av installationer

Återbuk Allt fler efterfrågar cirkulära installationer inom elektricitet, värme och ventilation i byggnader – här är 13 steg för att öka återbruket.

Lista: 13 steg för att öka återbruket av installationer
Foto: Adobe stock.

Sveriges bygg- och anläggningssektor står för cirka en tredjedel av det totala avfallsmaterialet i samhället. Varje år går även material till ett värde av 19 miljarder kronor förlorade från den svenska ekonomin på grund av vår hantering av byggnader.

Hållbart Samhällsbyggande har pratat med Johanna Andersson, projektledare på IVL, som vittnar om en påtaglig trend inom installationsbranschen: det ökade intresset för återbruk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Branschens intresse för återbruk har vuxit något enormt under de senaste åren. Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel, säger hon.

  Regler som utmanar och möjliggör

  Vidare berättar hon att de regulatoriska förändringarna blir allt hårdare, vilket både möjliggör och hindrar omställning till storskaligt återbruk och cirkulära materialflöden. Hårdare kvalitetskrav och regler som CE-märkningar och typgodkännande utmanar storskaligt återbruk inom byggbranschen. Å andra sidan skapar kraven på att redovisa byggnaders klimatpåverkan en anledning att använda cirkulära material.

  – Vi ser att materialleverantörerna spelar en avgörande roll för att uppnå storskalighet, genom att återföra de produkter de har sålt för vidareförsäljning, säger Johanna Andersson.

  IVL publicerade nyligen rapporten ”Hur skapar vi förutsättningar för återbruk av installationer?”, där de listar 13 konkreta åtgärder som installatörer kan vidta, både på kort och lång sikt, för att främja cirkularitet.

  – Vi hoppas att handlingsplanen kan bidra till att de hinder som finns idag vad gäller återbruk vänds till möjligheter i stället. Sen behöver branschen fortsätta att utvecklas, och samarbeta i dessa frågor för att få till en omställning från linjära till cirkulära flöden, avslutar Johanna Andersson.

  Här presenteras åtgärderna i korthet:

  På kort sikt

  Mot beställare:

  • Börja med att föreslå återbrukade produkter vid servicejobb.
  • Vara proaktiv och framför förslag till beställare.
  • Föreslå och fortsätt använda återbruk i ROT projekt.
  • Visa upp genomförda återbruksprojekt.

  Mot materialleverantörer:

  • Efterfråga cirkulära produkter och tjänster.

  Internt och mot andra installatörer:

  • Köp produkter med högt innehåll återvunnet eller förnybart material.
  • Minimera spill vid installation och sortera för återvinning.
  • Identifiera produkter som är lätta att återbruka och som du kan börja återbruka

  På lång sikt

  Utveckla cirkulära tjänster och erbjudanden:

  • Utveckla serviceaffären.
  • Se på möjligheter för nya tjänster och erbjudanden.
  • Utveckla tjänst – effektiv demontering för återbruk.

  Kompetensutveckling:

  • Öka kunskap för att kunna genomföra kvalitetsbedömningar av material.
  • Generell kompetensutveckling inom cirkularitet.

  Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan