Lista: 3 EU-projekt som ska lösa uppvärmningsbehovet

VÄRME Varje år låter vi mängder av restvärme gå förlorad, bokstavligt talat upp i rök. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.

Lista: 3 EU-projekt som ska lösa uppvärmningsbehovet
Spillvärme från industrin kan göra stor nytta i energisystemet. Foto: Adobe stock.

I dagens datahallar, industrier och anläggningar genereras betydande mängder spillvärme. Samtidigt står industrier för över 25 procent av den totala energiförbrukningen i EU. Här finns stor potential för återvinning, menar forskaren Kristina Lygnerud på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – I dag låter vi mycket av den restvärme som finns gå upp i rök, bokstavligt talat. Det är inte resurseffektivt. Ska vi bygga smarta och hållbara städer ska den här värmen kanaliseras tillbaka in i stadens infrastruktur för värme och varmt vatten igen, säger Kristina Lygnerud, i en kommentar.

  Vidare påpekar hon att tekniken för restvärmeutbyte redan är tillgänglig. Utmaningen ligger snarare i bristen på tydliga system och strukturer för att fastställa ägandeskap och implementera återvinningsmetoderna på ett effektivt sätt. Hon säger också att en robust ekonomisk modell är nödvändig för att företagen ska våga investera.

  Betydande potential

  Forskning från IVL visar att överskottsvärme från olika källor kan täcka en fjärdedel av EU:s uppvärmningsbehov. För att utnyttja detta behövs hållbara affärsplaner. IVL leder nu tre stora projekt inom industriell överskottsvärme inom Horizon Europe.

  Projekten är:

  Thunder är inriktat på överskottsvärme från datahallar med lagring i fokus och har en budget på 7,2 miljoner euro. Projektet involverar 14 partners från sju länder.

  Uses4Heat fokuserar på överskottsvärme från industrier med lagring som huvudfokus och har en budget på 9,6 miljoner euro. Det engagerar 27 partners från åtta länder.

  Re-Witch fokuserar på överskottsvärme från industrier med omvandling till kyla i fokus och har en budget på 9,5 miljoner euro. Projektet involverar 26 partners från tio länder.

  – Alla tre projekten är resultatet av många års arbete i EU-projekt inom fjärrvärmesektorn. Det finns för en insikt om att lagringslösningar och förmågan att generera kyla är nyckeln för framtida konkurrenskraft för fjärrvärmesystem, avslutar Kristina Lygnerud.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan