Lista: 7 nya krav för Svanenmärkta byggnader

Svanen har nu skärpt sina krav för nybyggnationer av bostadshus, förskolor och skolor. De nya kriterierna betonar särskilt förstärkta ambitioner inom klimatåtgärder, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

Lista: 7 nya krav för Svanenmärkta byggnader
Svanen har höjt kraven för nybyggnation av bostadshus, förskolor och skolor

Svanens uppdaterade miljömärkning presenterar nu strängare krav på energieffektivitet och har breddat sitt omfång för att omfatta certifiering av kontorsbyggnader – detta är några av ändringarna i det reviderade systemet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Byggsektorn i EU står för cirka 40 % av total energi- och materialförbrukning. Det innebär ett akut behov av åtgärder, men också potential att bidra till den gröna omställningen.

– De nya kriterierna kommer att ge byggföretag och entreprenörer ännu mer muskler för att bidra till den gröna omställningen. Vi bedömer att den betydande tillväxt av Svanenmärkt byggande som vi sett de senaste åren kommer att fortsätta. Inte minst som det nu blir möjligt att Svanenmärka kontorsbyggnader, vilket marknaden länge har efterfrågat, säger Stefan Björling, chef för Hus och renovering på Miljömärkning Sverige, i en kommentar.

Nytt klimatkapitel

Det nya kriteriedokumentet från Svanen inkluderar ett helt nytt avsnitt dedikerat till klimatfrågor. Här införs krav på specifika klimatberäkningar samt på material med stor klimatpåverkan, som betong, stål och aluminium. Dessutom måste byggnadens energiförbrukning överträffa prestandan hos nära-nollenergibyggnader, vilket även överstiger det svenska lagkravet.

Fakta

Svanens nya krav:

Svanens nya krav omfattar:

  • Klimat: Låg energiförbrukning (användningsfas) som är minst 10 % bättre än NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnader) och minst 15 % bättre än lagkravet i de svenska byggreglerna.
  • Klimatberäkning för alla byggnader, som omfattas av obligatoriska eller frivilliga krav i byggreglerna.
  • Fuktkontroll, dagsljuskrav och minimerad exponering för skadliga kemikalier.
  • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i både byggmaterial och kemiska byggprodukter.
  • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet av de material och kemiska produkter som används i byggandet.
  • Åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden på tomten.
  • Kontroll av byggprocessen.

– Kraven omfattar nya områden som design för demontering samt återtagningssystem för tillverkare. Dessutom omfattas byggmaterial av stränga kemikaliekrav, för att underlätta framtida återvinning. Tillsammans med loggbok säkerställs spårbarhet av byggmaterial och kemiska produkter, som används i byggandet. Slutligen finns det krav på byggavfall som främjar återanvändning, återvinning och annan materialåtervinning, säger Sofia Korpar Malmström, rådgivare för Hus och renovering, på Miljömärkning Sverige.

Nya regler har införts för att skydda och främja biologisk mångfald. Uppdateringar har även gjorts gällande kraven på inomhusklimat, inklusive obligatoriska krav på dagsljus, temperaturkontroll och luftfuktighetsreglering. Dessa nya krav är nu i linje med de tekniska kriterierna som anges i EU:s taxonomiförordning, Annex 1, för konstruktion av nya byggnader.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan