Lista: Byggjättens 13 förslag på energireformer

Energi NCC har släppt en rapport med förslag till reformer med syfte att accelerera utbyggnaden av Sveriges energisystem.

Lista: Byggjättens 13 förslag på energireformer

Sveriges ambition att uppnå nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 kräver en omfattande klimatomställning, vilket i sin tur innebär en ökad efterfrågan på el. För att möta denna utmaning i god tid har byggföretaget NCC presenterat en rapport med 13 förslag på reformer för att påskynda utbyggnaden av nödvändig infrastruktur.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – I den energipolitiska debatten diskuteras ofta vilka energislag som behövs, men sällan eller aldrig hur vi kan bygga ut energisystem i den takt vi behöver. Vi breddar därför perspektivet genom att addera dessa frågeställningar och föreslår 13 reformer för att skynda på utbyggnaden, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure, i en kommentar.

  NCC:s 13 förslag för en snabb, effektiv och hållbar utbyggnad av framtidens energisystem:

  1. Upprätta en nationell färdplan för utbyggnad och modernisering av el- och värmeproduktionen.
  2. Säkra en hållbar inhemsk materialtillgång.
  3. Korta tillståndsprocesserna för utbyggnaden av elnätet.
  4. Säkra kompetensförsörjningen inom byggsektorn.
  5. Inför målstyrd planering av elnätsutbyggnaden.
  6. För transmissionsnätet till Riksintresse.
  7. Stärk tidig och regional samverkan kring elförsörjning.
  8. Skapa starka incitament för snabbare etablering av vindkraft.
  9. Inför ett system- och beredskapsperspektiv i tillståndshanteringen.
  10. Förtydliga teknikval för transmissionsnätet.
  11. Stärk kraft- och fjärrvärmens förutsättningar och roll i elektrifieringen.
  12. Förtydliga regelverken för att underlätta ett cirkulärt byggande.
  13. Skapa incitament för energieffektivisering av flerbostadshus och samhällsfastigheter.
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan