Lista: Därför bör vi bygga grönare städer

Ekosystemtjänster Argumenten för att bygga in växtlighet i statsmiljöer och öka städernas grönska är överväldigande. Det anser en grupp svenska forskare som gjort en ny forskningssammanställning där den gröna stadens mervärden pekas ut.

Lista: Därför bör vi bygga grönare städer
Illustration: Green Cities

Friskare, mer koncentrerade invånare med lägre stressnivåer. Det är några av alla mervärden som finns i grönare städer och som nu listas i en ny forskningssammanställning. Sammanställningen, Argument för grönare städer, har gjorts av svenska forskare med koppling till SLU-tankesmedjan Movium i samarbete med Green Cities, ett projekt som drivs av organiserade handelsträdgårdsföretag i Europa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Den nya sammanställningen fokuserar på områdena hälsa, klimat, biologisk mångfald och ekonomi. I en lång lista med argument skriver forskarna bland annat att grönare städer leder till att invånarna mår bättre och håller sig friskare, att koncentrationsförmågan ökar och stressnivåerna minskar. Samtidigt lyfter de fram belägg för att patienter i sjukvården tillfrisknar snabbare och att stadsklimatet blir svalare av växternas svalka.

  Kunskap om grönare städer måste spridas

  På hälsosidan konstaterar man vidare att problem med buller kan undvikas genom växtlighet och på miljösidan konstateras att städer gynnas av att växter binder koldioxid, fungerar fördröjande för dagvatten och stärker den biologiska mångfalden.

  – Det finns så otroligt mycket kunskap om gröna städer och dess mervärden. Det viktigaste med den här sammanställningen är att kunskapen också förmedlas till dem som fattar beslut. Kunskapen får inte fastna inom forskningen och hos experter som kan de här frågorna, säger Erika Wallin som är projektledare för Green Cities i Sverige.

  Fakta:

  Lista – Därför bör vi bygga grönare städer

  • Invånarna mår bättre och blir friskare
  • Koncentrationsförmågan ökar
  • Stressnivåerna minskar
  • Patienter tillfrisknar snabbare
  • Stadsklimatet förbättras eftersom växter skänker svalka heta dagar
  • Växter fungerar fördröjande för dagvatten
  • Den biologiska mångfalden gynnas
  • Ohälsosamma partiklar i luften tas upp
  • Växter binder koldioxid
  • Problem med buller minskar

  Källa: Forskningssammanställningen Argument för grönare städer

  Erika Wallin tycker att alla mervärden som tas upp i sammanställningen är viktiga, och menar att man inte bör ställa till exempel psykisk hälsa mot renare luft.

  Vilka beslutsfattare behöver den här kunskapen mest?

  – Den här kunskapen måste spridas ganska brett. Det handlar om allt från lagstiftare som ställer krav på exempelvis nybebyggelse till fastighetsbolag som fattar beslutar om hur mycket träd de planterar vid nybyggnation. I många fall är det kommunerna som jobbar med de här frågorna.

  Varför tror du att det varit svårt att sprida befintlig kunskap om gröna städers mervärden?

  – Om jag får vara lite krass så tror jag att svårigheten beror på ekonomiska incitament och att det ofta är svårt att sätta pengar på de här frågorna. Det är till exempel svårt att sätta ett ekonomiskt värde på att luften är ren. Det handlar om mjuka värden som är svåra att förmedla.

  Erika Wallin påpekar också att de mervärden som finns i gröna städer ofta är värden som genereras över lång tid.

  – Det här är mervärden som genereras på sikt. Många beslutsfattare, som till exempel politiker, har en förmåga att främst fokusera på kortsiktiga lösningar. Om det råder bostadsbrist är det lätt att bara tänka på att ”nu behöver vi bostäder snabbt”. Det är svårare att samtidigt också tänka på att de bostäder vi bygger nu ska finnas under lång tid framåt och att de människor som bor och verkar i dem ska må bra också om 50 år.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan