Lista: Kommunerna som är bäst på hållbara transporter

TRANSPORTER OCH TRAFIKPLANERING Varje år rankar konsultföretaget Trivector de största kommunerna som är bäst i Sverige när det gäller hållbara transporter. Rankingen sker enligt en europeisk modell för benchmarking och omfattar fem områden. In en intervju berättar gatuchefen i den vinnande kommunen om arbetet.

Lista: Kommunerna som är bäst på hållbara transporter
Foto: Adobe Stock

Vilken kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter? Det har Trivector undersökt i sin årliga benchmarking, som omfattar de 40 största kommunerna i landet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Resultatet baseras på enkätsvar samt datainsamling från bland andra SCB, nationella resvaneundersökningen och en databas över olyckor. Resultatet viktas därefter så att det ska bli jämnt spel mellan kommunerna, oavsett storlek, geografi och andra förutsättningar.

FAKTA

Fem områden granskas

De fem områden som Trivector granskar är:

  • Gör det möjligt (resvaneundersökningar, mål om minskad biltrafik per capita, godstrafikstrategi, med mera)
  • Ge förutsättningar (andel 30-gator, standard på cykelinfrastrukturen, andel fossiloberoende fordon, med mera)
  • Se resultat (andel bilresor av alla resor i kommunen, olyckor)
  • Blicka framåt (övergripande strategi för innovationer, digitalisering, samverkan)
  • Bonus (särskilt innovativa åtgärder som gynnar hållbart resande).

Stora skillnader i kommunernas satsningar på hållbara transporter
Av undersökningen kan man bland annat se att det är stora skillnader på hur mycket kommunerna satsar i cykelinvesteringar, att alla kommuner nu har en parkeringsstrategi samt att antalet kommuner med cykelöverfarter ökar. Trafiksäkerheten har också förbättrats.

I årets ranking deltog 36 av de 40 kommunerna. Årets vinnarkommun är Lund, som tar hem förstaplatsen för femte året i rad. Kommunen har bland annat uppnått 74 procent hållbara resor i centralorten.

Per Eneroth är gatuchef i Lunds kommun.

Vad är egentligen en hållbar resa?

Per Eneroth
Foto: Kristina Strand Larsson

– Vi använder de tre hållbarhetsperspektiven ekonomi, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Resandet ska ge så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, vara så kostnadseffektivt som möjligt och bidra till den sociala kvaliteten.

Hur väger ni de tre parametrarna mot varandra?

– Det är inget vi gör medvetet, men de finns ju med i vårt arbete hela tiden. Nu lägger vi mer och mer arbete på den sociala biten, eftersom vi redan kommit så långt med den ekologiska, framför allt i tätorten.

Hur vet ni att just 74 procent av resorna i Lunds tätort är hållbara?

– Det hämtar vi ur en stor resvaneundersökning som Region Skåne genomför vart fjärde år ungefär. Den gjordes senast 2018. Då frågar man hur invånarna reser, och utifrån det kan vi i kommunen beställa specialanalyser ur det statistiska materialet. Vi konstaterade att om man lägger ihop gång, cykel och buss kom vi upp i 74 procent inom tätorten. Men det ser väldigt annorlunda ut om man tar pendling till Malmö eller övriga byar runt omkring. Då är mönstret mer traditionellt.

Det pratas mycket om trafikplanering. Tycker du att man ska planera bort trafik, eller planera för mer trafik?

– Det handlar om att man ska planera för att balansera rätt. Det gäller att balansera transportsystemet på så sätt att det blir lätt att välja det rätta vid varje tidpunkt och varje resa. Vi ska erbjuda ett transportsystem som gör att du väljer rätt automatiskt. Det finns resor då du behöver en bil, då ska du ta den. Men annars ska det vara naturligt att ta cykeln istället.

Vilka är dina bästa tips för den som vill utmana Lund om förstaplatsen?

– (Skratt) vi ser det verkligen inte som att förstaplatsen är stadig… Vi känner att de andra flåsar oss i nacken! Ju mer tiden går, desto svårare blir det att både ligga långt fram och bryta ny väg, speciellt när man inser att vi behöver förändra våra beteenden ännu mer än vad vi gjort hittills. Men det är viktigt att ha en långsiktig strategi som det går att nå politisk enighet om. Samverkan är också viktigt, och att våga prova nya saker.

Artikeln är skriven för Miljö & Utveckling, en systersajt till Hållbart samhällsbyggande.

FAKTA

De tio bästa kommunerna

1. Lund

2. Umeå

3. Uppsala

4. Örebro

5. Linköping

6. Helsingborg

7. Göteborg

8. Järfälla (ny)

9. Karlstad (ny)

10. Gävle (ny)

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan