Liten beredskap för vattenbrist och klimatförändringar

KLIMAT Många kommuner påverkas redan idag av klimatförändringar och extrema väderhändelser men flera av dem saknar planer för hur de ska möta riskerna. Det visar en undersökning som konsultbolaget WSP gjort.

Liten beredskap för vattenbrist och klimatförändringar
Foto: Adobe Stock

I en enkätundersökning som konsultbolaget WSP gjort uppger hela 76 av de 98 kommuner som svarat att de redan idag påverkas av klimatförändringarna och extrema väderhändelser. I samma undersökning uppger endast 26 av de tillfrågade kommunerna att de har klimatanpassningsplaner för att möta riskerna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Egentligen finns det vatten så det räcker till alla i Sverige, även med en fortsatt växande befolkning, säger Anna Dahlman Petri, VA- och vattenexpert på WSP.

  Hon fortsätter:

  – Problemet är att vattnet inte alltid finns på rätt plats eller av rätt kvalitet. Vi kommer att behöva transportera det längre sträckor och ha en mer avancerad produktion vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Samtidigt har vi en utmaning med gamla och dåligt underhållna VA-ledningar där så mycket som 25 procent av det dricksvatten som produceras inte når fram till hushåll och företag.

  Anna Dahlman Petri ger även, i ett pressmeddelande från WSP, exempel på tretton kort- och långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med problemet.

  Bland annat föreslås att vattenpriset höjs för att finansiera det nödvändiga underhållet av VA-ledningar och vattenverk, att det bör ställas krav på kommuner att skapa avrinningsytor i städer och att tydliga planer för hur vattnet ska hanteras vid kommande kriser tas fram.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan