Malmö miljonsatsar på klimatfrågor – så fördelas pengarna

KOMMUN Den politiska ledningen i Malmö har beslutat om en extra klimatstrategisk satsning värd 12,5 miljoner kronor – nu står det klart hur pengarna ska fördelas.

Malmö miljonsatsar på klimatfrågor – så fördelas pengarna

I budgeten för 2023 fattade den politiska ledningen i Malmö beslut om en extra satsning på 10 miljoner kronor för att stärka klimatarbetet. Dessutom har miljönämnden i Malmö beviljats ytterligare 2,5 miljoner kronor för strategiska insatser. Nu har kommunstyrelsen beslutat om fördelningen av de extra medlen mellan olika miljö- och klimatarbeten i staden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Så här fördelas pengarna:

  En total summa om 6,2 miljoner kronor har tilldelats för arbetet med klimatanpassning och resiliens i Malmö. Dessa medel kommer bland annat att användas för finansiering av utredningar relaterade till Malmö hamn och skydd av kusten vid Malmö hamninlopp, åtgärder för påverkan av kustskydd, kunskapsutbyte och samarbete mellan städer angående höga havsnivåer, vidareutveckling av konceptet ”Klimatkvarter” i Nyhamnen och Rosengård, samt en inventering av trädbeståndet i Malmö stad.

  En summa på 2 miljoner kronor har allokerats till arbetet med förnybar energiförsörjning i Malmö. Dessa medel kommer främst att användas för att utveckla underlag för energilösningar på kommunens fastigheter samt identifiera och utreda lämpliga områden inom kommunen för solenergiproduktion och vindkraft. Syftet är att främja övergången till hållbara energialternativ och utnyttja Malmös potential för att producera förnybar energi.

  1 miljon kronor går till att accelerera Malmö stads arbete inom och omställning mot en cirkulär ekonomi.

  En summa på 1 miljon kronor har tilldelats för att påskynda Malmö stads framsteg inom området och främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Dessa medel kommer att användas för att stödja och främja initiativ, projekt och åtgärder som främjar principerna för cirkulär ekonomi i staden. Målet är att öka resurseffektiviteten, främja återvinning och minska avfallsmängden genom att främja innovation, samarbete och hållbara affärsmodeller. Genom denna investering kommer Malmö att arbeta aktivt mot en mer hållbar och cirkulär framtid.

  Totalt 2,3 miljoner kronor avsätts för att främja minskade utsläpp och en förbättrad lokal miljö. Dessa medel kommer bland annat att användas för att genomföra ett gemensamt kemikalisystem, utveckla metoder som möjliggör klimatneutralt byggande inom Malmö stad, samt utarbeta en strategi för kompensation av de återstående utsläppen från Malmö stads organisation fram till 2030.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan