Många byggföretag har inte påbörjat sin klimatomställning

Klimat Ungefär hälften av företagen i bygg-och anläggningssektorn har ännu inte påbörjat sin klimatomställning.
Det visar en undersökning från Kantar Public.

Många byggföretag har inte påbörjat sin klimatomställning
Många byggföretag har ännu inte kommit igång med klimatomställningen.

Bygg- och anläggningssektorn – inklusive fastighetssektorn – svarar för ungefär en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Enligt sektorns gemensamma färdplan ska utsläppen 2030 ha halverats jämfört med 2015. År 2045 ska sektorn ha uppnått nettonollutsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Om undersökningen

  • Genomfördes av Kantar Publics på uppdrag av drivmedelsbolaget Neste under perioden 19 – 29 april i år.
  • Drygt 300 företag inom bygg- och anläggningsbranschen deltog i undersökningen som gjordes via telefon.
  • Det var framförallt medlemmar i företagens ledningsgrupper eller motsvarande som intervjuades.

  Enligt en undersökning som Kantar Public gjort i samarbete med drivmedelstillverkaren Neste har vartannat bygg- och anläggningsföretag ännu inte påbörjat sin klimatomställning. Bland småföretagen är det mer än hälften som inte har gjort det.

  Undersökningen visar också:

  • Var tredje stort företag och var fjärde medelstort företag uppger att de ser tydliga tecken på att deras utsläpp av växthusgaser har minskat.
  • Fler än hälften av de tillfrågade företagen anser att deras kunder – i samband med att de anlitas – inte ställer krav på hållbara lösningar. Andelen varierar dock kraftigt beroende på företagens storlek.
  • Fyra av tio småföretagare uppger att deras kunder ställer hållbarhetskrav. Bland representanterna för medelstora företag är motsvarande andel sex av tio och bland stora företag två av tre.
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan