Maria Perzon byter till Castellum

Karriär Maria Perzon är ny ansvarig för hållbarhetsfrågor på koncernnivå inom fastighetsbolaget Castellum.
– Det innebär en möjlighet att kunna bidra ännu mer till hållbarhet i byggbranschen.

Maria Perzon byter till Castellum
Maria Perzon. Foto: Jesper Orrbeck

Hon började för några veckor sedan på sitt nya jobb som Group Sustainability Manager på Castellum. Under de senaste 16 åren har Maria Perzon arbetat i olika befattningar på teknikkonsulten Bengt Dahlgren, bland annat som seniorkonsult hållbarhet samt miljö- och hållbarhetsansvarig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Varför bytte jobb?

  – Det är en spännande tjänst på ett fastighetsbolag som verkligen vill ligga i framkant och innebär en möjlighet för mig att kunna bidra ännu mer till hållbarhet i byggbranschen än tidigare.

  – Jag ska driva hållbarhetsfrågor på koncernnivå, bland annat klimat- och återbruksfrågor, och arbeta för att tydliggöra Castellums hållbarhetserbjudande mot kund.

  Vad hoppas du uppnå?

  – Att kunna göra skillnad genom att se till att vi uppnår våra mål att bli klimatneutrala senast 2030 och vara Europas mest hållbara fastighetsbolag. Det handlar dels om att formulera hur vi ska göra det och sätta upp detaljmål längs vägen, dels att vi som stor aktör ska gå före och leda branschen i omställningen, säger Maria Perzon som 2006 doktorerade på Chalmers tekniska högskola inom kemisk miljövetenskap med fokus på bioenergi och energisystemanalys.

  Vilka är de viktigaste frågorna?

  – Klimatfrågan är en väldigt viktig att ta tag i. Vi har tidigare arbetat fokuserat med energieffektivisering och det ska vi fortsätta med, men vi behöver även fokusera på klimatpåverkan från själva byggbeskedet och då främst de material som vi använder. Vi behöver givetvis ha ett helhetsperspektiv inom hållbarhet och arbeta brett framöver.

  Bör man i mindre utsträckning bygga nytt och istället renovera mera?

  – Ja. Ibland är det för stort fokus på nybyggnation. Det behövs en bra kombination mellan nybyggnation och renovering.

  – Jag tror att vi framöver i större utsträckning kommer se över möjligheterna att bygga om lokaler om de inte passar för de nuvarande verksamheterna.

  Varför gör man inte det redan?

  – Vi behöver ha en tydligare och närmare dialog inom hela kedjan. I vårt fall handlar det om att tillsammans med våra hyresgäster tidigt hitta bra lösningar. Kanske fungerar det lika bra med ett befintligt hus som ett nytt. Det är dock viktigt att även de har de här tankarna, och min erfarenhet är att de flesta hyresgäster idag har tydliga kvar på hållbarhet.

  – Sett till antalet projekt har vi redan fler ombyggnationer än nybyggnationer.

  Vilken är de största utmaningarna?

  – Internt gäller det att få alla känna att vi gemensamt arbetar för att nå hållbarhetsmålen och att det är viktigt att alla bidrar. En utmaning för mig som ny i organisationen blir att förstå hur vi kommer dit, vilka människor ska jag prata med och hur. Externt är det viktigt att hela branschen förstår att fler måste hjälpas åt och att vi måste börja göra saker på riktigt, att praktiskt ställa om till hållbara produkter och processer.

  – Men för att klara det behövs det politiskt stöd. Både kunder och investerare tycker att det här är viktiga frågor och förväntar sig att vi ska ha hållbara byggnader.

  Vilken är den viktigaste frågan för den kommande regeringen på det här området?

  – Hur vi på riktigt ska uppnå Sveriges klimatmål. Hittills har vi inte gjort tillräckligt. Bland annat behövs nya styrmedel som tydligt styr i rätt riktning, såsom gränsvärden och en utökad omfattning i lagen om klimatdeklaration.

  Bör det vara krav på klimatberäkningar även vid ombyggnationer?

  – Ja. Vi har som mål att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan senast 2030. I det ingår ombyggnationer. Vilka krav vi ska ställa i varje enskilt projekt är en fråga som jag kommer att arbeta med framöver. Klart är att all nyproduktion och större ombyggnationer ska miljöcertifieras och att vi ska använda oss av återbruk i alla projekt.

  Innebär det att ni kommer att säga nej till ombyggnationsprojekt av klimatskäl?

  – Många ombyggnationer har en potential att samtidigt leda till energieffektivisering. Man kanske ska vi inte riva ut köket och bygga ett nytt i andra änden av lokalen, utan låta köket och väggarna vara där de är eller flytta dem. Istället för att göra om lokalerna totalt ska man kanske istället bli bättre på att matcha rätt hyresgäst till rätt lokal.

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan