Materialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

MATERIAL I syfte att stödja beslutsfattare inom byggbranschen att göra hållbara val, skapas nu ett register med materialrecept för de mest använda byggdelarna.

Materialrecept ska underlätta tidiga klimatberäkningar

Byggnaders klimatpåverkan avgörs tidigt i byggprocessen, men beräkningar och klimatdeklarationer görs oftast sent när möjligheten till förbättringar är begränsad. Med stöd från IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklar byggbranschen nu ett öppet byggdelsregister med materialrecept för vanliga byggdelar i syfte att förbättra situationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det ska göra det lättare för byggbranschens aktörer att fatta kloka klimatbeslut tidigt i byggprocessen. Att informationen blir digitalt tillgängligt minskar också kostnaderna och ökar kvaliteten i beräkningarna, säger Pelle Beckman, projektledare på IVL, i en kommentar.

De komponenter som ingår i registret kommer att fungera som standardkomponenter som normalt används i Sverige. Mer detaljerad information kan sedan utvecklas vidare i olika projekt, med utgångspunkt från denna databas.

– Tekniken och metodiken som tas fram inom projektet kan användas i många syften, både i arkitektens tidiga skisser som upprättas åt beställaren och i byggentreprenörens processer för detaljprojektering och uppförande. Detta tror vi kommer förenkla allas arbete och bidra till bättre klimatdrivna beslut, säger Pelle Beckman.

Regioner och företag med hög byggtakt och ambitioner inom klimatomställningen behöver snabbt utveckla nya processer för klimatberäkningar för att fatta korrekta beslut i byggprocessen

– Genom att kunna beräkna klimatbelastning i ett tidigt skede på ett effektivt sätt möjliggör det att bättre kunna utvärdera olika material och metodval ur klimatsynpunkt. Det kommer bidra till att vi når våra klimatmål, kommenterar Cecilia Johannison, kvalitetsansvarig på Framtiden Byggutveckling.

I projektet deltar NCC, JM, Byggmästar’n i Skåne och Obos, arkitekterna Brunnberg och Forshed Arkitektkontor, ETTELVA Arkitekter, Framtiden Byggutveckling vid Göteborgs Stad och programvaruutvecklaren Tribia.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan