Miljoner att söka inom EU-projektet ”ett nytt europeiskt Bauhaus”

EU Nu inleder EU-kommissionen steg två i projektet ”ett nytt europeiskt Bauhaus”, där syftet är att skapa hållbara livsmiljöer. I steg två kan städer, kommuner och regioner söka pengar från en pott på 85 miljoner euro till sina hållbara projekt.

Miljoner att söka inom EU-projektet ”ett nytt europeiskt Bauhaus”
Bauhaus arkitektur I Berlin, Tyskland. Foto: Adobe Stock

För nästan exakt ett år sedan presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen projektet ett nytt europeiskt Bauhaus i sitt årliga linjetal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det nya europeiska Bauhaus kommer att vara en drivkraft för att genomföra den gröna given på ett attraktivt och innovativt sätt inriktat på människor, sade Ursula Von der Leyen i oktober 2020.

  ”Ett sorts kulturprojekt”

  Syftet med projektet är att bidra till att utveckla samhället till att bli mer inkluderande sett till mångfald, tillgänglighet, hållbarhet, kreativitet och innovation. Från svenskt håll finns Boverket, Smart Housing Småland, Blivande i Stockholm och forskningsinstitutet RISE med och deltar.

  – Det är ett sorts kulturprojekt. Klimatomställningen handlar mycket om att vi måste förändras och då handlar det också om hur vi vill leva, hur vi vill ha vår livssituation och våra livsmiljöer. Och en ny europeisk Bauhaus uppmuntrar till den typen av projekt, berättar Marlene Johansson, forskare vid RISE och utvecklingsansvarig.

  Från diskussion till handling

  I januari i år påbörjades projektet på riktigt med den inledande designfasen. I steg ett har designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner samverkat för ta sig an utmaningen att skapa hållbara livsmiljöer.

  – Det har inte varit någon tydlig struktur, utan det har varit en sorts design process med många workshops där man samlat in idéer och pekat ut inriktningar, förklarar Marlene Johansson.

  Nu i september går kommissionen från diskussion till handling när man öppnar utlysningar kopplade till fem olika pilotprojekt.

  85 miljoner euro utlyses

  Totalt har EU-kommissionen öronmärkt 85 miljoner euro till det nya europeiska Bauhaus, men det finns även medel att söka inom andra EU-fonder. Till exempel den regionala utvecklingsfonden eller Life-programmet.

  Projekten ska vara genomförda till 2023 då den sista fasen inleds där tanken är att sprida kunskap och information från projekten.

  Varför är ett nytt europeiskt Bauhaus viktigt?

  Vi måste alla göra en jättestor samhällsomställning, och jag tänker att det är framförallt just kultursidan, kreativitet, arkitektur och konst som kan driva den omvandlingen. För att de inte bara drivs av ett ekonomiskt värde utan också av ett socialt och ett estetiskt värde för att utveckla en hållbar framtid, säger Marlene Johansson på Rise.

  Fakta

  Här är utlysningarna du kan söka pengar från

  • Inom Horizon: – Support the deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in the context of Horizon Europe missions – Social and affordable housing district demonstrators (IA) – Collaborative local governance models to accelerate the emblematic transformation of urban environment and contribute to the New European Bauhaus initiative and the objectives of the European Green Deal – Strengthening European coordination and exchange for innovation uptake towards sustainability, quality, circularity and social inclusion in the built environment as a contribution to the new European Bauhaus (Built4People) – The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts
  • Inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: – Technical assistance for public authorities – European Urban Initiative
  • Inom COSME (The programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises): – Affordable Housing Initiative
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan