Miljoner att söka till innovativa IoT-projekt

IoT Nu går det att söka bidrag till innovativa IoT-lösningar som kan bidra till trygga offentliga miljöer.
IoT Sveriges utlysning för 2022 är nämligen öppen.
Förhoppningen är att många aktörer ska nappa på erbjudandet och söka finansiering.

Miljoner att söka till innovativa IoT-projekt
IoT Sverige finansierar projekt där IoT-baserade lösningar bidrar till innovativ samhällsutveckling. Foto: Adobe Stock

IoT (Internet of Things) eller sakernas internet på svenska, utgör en viktig del i den pågående digitala omställningen av samhället.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Genom IoT har nya innovativa lösningar möjliggjorts inom områden som samhällsbyggnad, klimat, hälso- och sjukvård.

  Fakta

  IoT Sverige

  Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på 17 strategiska innovationsområden.Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

  Målet med IoT Sveriges utlysning 2022 är att fler kommuner och regioner ska nyttja IoT på innovativa sätt i sina verksamheter.

  ”Potential att skala upp”

  –IoT används redan en hel del inom offentlig sektor med smarta lösningar inom vård, skola, samhällsbyggnad med mera. Men vi ser att det fortfarande finns stor potential till nya innovationer och att skala upp användningen, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

  Trygga offentliga miljöer ett behovsområde

  IoT Sverige har hittills finansierat över hundra innovativa IoT-projekt. Årets utlysning fokuserar särskilt på tre behovsområden; jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning.

  –Det här är tre viktiga områden som berör alla människor och där vi ser att IoT spelar en nyckelroll i att bidra till målet om ett mer jämlikt, hållbart och tryggt samhälle, säger Olle Bergdahl.

  Företag kan också söka finansiering

  Innovationsprojekten sker alltid i samverkan mellan offentliga behovsägare och företag och forsknings- och innovationsaktörer.

  Nytt för i år är att även privata företag kan ansöka om medel för att driva Förberedelseprojekt. IoT Sverige ser vikten av en stark samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor för att kunna skapa innovation och driva utvecklingen framåt.

  Ytterligare information

  Övriga projekttyper som finansieras är Prototyputvecklingsprojekt och Genomförandeprojekt. Total budget för IoT Sveriges utlysning är 30 miljoner. Sista ansökningsdag är 1 december 2022.

  Här finns mer information.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan