Miljözoner räddar liv

Luftkvalitet Upp till 26 liv per år skulle kunna sparas om Malmö blev en miljözon där enbart bilar som klarar en viss miljöklassning får köra, visar en studie vid Lunds universitet.

Miljözoner räddar liv
Skärpta miljökrav sparar liv. Foto: Adobe Stock.

Luftföroreningar är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och för tidig död. På uppdrag av miljöförvaltningen i Malmö har forskare vid Lunds universitet gjort en hälsokonsekvensanalys för att uppskatta hälsoeffekterna om staden blev en miljözon.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Miljözoner finns på olika nivåer. Vi har räknat på klass två, där man begränsar vilken typ av bilar som får köra i staden. Bilar registrerade efter 2015 klassas som Euro 6, vilket innebär att de har mindre utsläpp av kvävedioxid än bilar med en lägre klassning, säger Anna Oudin som är forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet i en kommentar.

  Färre döda och sjuka

  Om alla bilar i Malmö klarade kraven för Euro 6 skulle kvävedioxidutsläppen minska med 13,4 procent vilket årligen skulle förhindra mellan 9 – 26 dödsfall, enligt studien.

  12 sjukhusinläggningar av luftvägssjukdomar, 8 fall av astma hos barn och 9 fall av högt blodtryck under graviditet skulle också undvikas.

  Sedan den 1 januari 2020 kan kommuner införa tre olika klasser av miljözoner – 1, 2 eller 3 – för att förbättra luftkvaliteten.

  Zon 1 omfattar tunga fordon och zon 2 personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

  I zon 2 får bensin-, gas- och etanolbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6 samt elbilar och bränslecellsbilar köra. I somras skärptes kraven när det gäller dieselbilar så att enbart de som klarar Euro 6 får köra i zonen. Skärpningen gäller även elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.

  Undantag för färdtjänst

  I miljözon 3 ställs det högst krav. Där får endast el-, bränslecells- och gasfordon köra. För gasfordon gäller utsläppskrav Euro 6. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra i zonen om fordonen uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

  Undantagna från bestämmelserna är bland annat fordon som används i samband med färdtjänst och fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  Studien.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan