Mindre klimatutsläpp med flexiblare elnät

ELNÄT Enligt en ny studie kan utsläppen minska med upp till 24 megaton koldioxid varje år med en mer flexibel styrning av elnäten. Men då krävs ett ändrat regelverk enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mindre klimatutsläpp med flexiblare elnät
Foto: Adobe Stock

IVL har i samarbete med företaget Blixt Tech studerat hur styrning av efterfrågan och produktion i elnätet kan påverka energianvändningen och koldioxidutsläppen i bostadssektorn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Den står idag för 28 procent av EU:s totala energiförbrukning, där 24 procent kommer från elanvändningen. Så förbättringspotentialen är stor enligt Érika Mata på IVL som tillsammans med andra forskare studerat möjligheterna för fyra EU-länder; Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige.

  – Vår forskning visar att mellan 2 och 18 procent av den här elanvändningen kan flyttas, och om den flexibiliteten används för att minska peak-timmar eller för att styra mot förnybara energikällor kan det ge utsläppsminskningar på mellan 10 och 24 megaton koldioxid varje år, säger hon i en kommentar.

  Nuvarande regelverk behöver ändras

  De metoder som kan användas för att åstadkomma det är enligt forskarna prismekanismer, ökade möjligheter för användare att styra sin elanvändning, teknik kring smarta elnät, samt lokala systemlösningar för energilagring och elproduktion.

  – En ökad flexibilitet i elnäten har verkligen potential att ge betydande ekonomiska, tekniska och beteendemässiga fördelar, men det krävs att nuvarande regelverk ändras. En viktig del i omställningen är att konsumenter ges möjlighet att minska sina energikostnader, till exempel genom att de kan flytta sin elförbrukning i tid. De behöver också få bättre information om vilka lösningar som finns och hur de kan optimera sin energiförbrukning, säger Érika Mata.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan