Minskad energianvändning till följd av covid-19

ENERGI Enligt en kortsiktsprognos som Energimyndigheten gjort för 2019-2023 väntas energianvändningen bli lägre än vanligt för 2020.

Minskad energianvändning till följd av covid-19
Minskningen beror till största delen på effekter av covid-19 som lett till att användningen minskat inom främst transporter och industri. Foto: Adobe Stock

Enligt kortsiktsprognosen som publicerades i mitten av juli kommer  den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige att minska från 556 till 525 terawattimmar (TWh) mellan 2018 och 2023.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

2020 väntas den totala energianvändningen sjunka till 508 TWh.

Sveriges totala energianvändning 2018, samt prognos för åren 2019–2023, TWh.
Bild: Energimyndigheten

Vind och sol ökar

Vindkraften förväntas fortsätta öka de kommande åren, från 20 TWh 2019 till 43 TWh 2023. Eventuellt kan pandemin leda till förseningar som saktar ner utbyggnadstakten något.

Solelen kommer att öka, från 0,4 TWh 2018 till 3,0 TWh 2023. Det innebär att den väntas växa snabbare än tidigare bedömningar som Energimyndigheten gjort.

Prognosen pekar på en lägre elproduktion från kärnkraft under 2020, bland annat på grund av låga elpriser, som i sin tur är påverkad av en lägre efterfrågan på el som covid-19 bidrar till.

Ingen påverkan inom fastighetssektorn som helhet

Energianvändningen inom bostadssektorn, där uppvärmningen står för nästan 60 procent av användningen, förväntas minska marginellt och hamna på cirka 147 TWh år 2023.

Både el- och fjärrvärmeanvändningen ökar något, medan eldningsoljor och fasta biobränslen minskar under perioden.

Covid-19 bedöms inte påverka fastighetssektorns energianvändning som helhet och i nuläget kan inte Energimyndigheten se om och hur den omfördelats inom sektorn, när exempelvis fler arbetar hemma och servicesektorns användning minskat.

Enligt Energimyndigheten är prognosen, som publiceras två gånger om året, förknippad med ovanligt stora osäkerheter på grund av den nuvarande situationen i omvärlden.

Läs prognosen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan