Minskade restavfallet med 40 procent – nu utökas projektet

Digitalisering Nu ska Höganäshem digitalisera alla sina miljörum.
Detta efter ett pilotprojekt, där restavfallet minskade med 40 procent.

Minskade restavfallet med 40 procent – nu utökas projektet
Försöken omfattar Höganäshems samtliga 40 miljörum och 550 kärl.

2020 inledde NSR, Höganäshem och Bintel ett testprojekt där totalt 28 nivåmätare installerades på samtliga avfallskärl i två soprum i Höganäs.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Den data som samlades in visade tydligt att rummen inte var dimensionerade utifrån kundens behov.

Michael Wictor.

– Miljörum är ofta feldimensionerade och inte tillräckligt anpassade för det aktuella behovet. När kärlen för plast- och pappersförpackningar svämmar över kan det lätt bli så att det hamnar i brännbart. Och alltså eldas upp helt i onödan, säger Michael Wictor, vd på Bintel.

Restavfallet minskade med 40 procent

Den insamlade datan och fysiska förändringar i miljörummet resulterade i en minskning av restavfall med 40 procent.

Anders Nordberg.

– Jag förvånades över att våra hyresgäster så snabbt började sortera rätt och anledningen till det var att kärlen inte var överfulla, säger Anders Nordberg, bostadschef på Höganäshem.

Utökar till alla miljörum

Nu ska försöken utökas till att omfatta Höganäshems samtliga 40 miljörum och 550 kärl.

– Vi hoppas att satsningen ska leda till bättre sopsortering, mindre restavfall, mindre kostnader samt i det längre loppet en minskad miljöpåverkan, säger Anders Nordberg.

Målet: minska restavfallet till 100 kg/person

Det kommunala renhållningsbolaget NSR har tillsammans med sina ägarkommuner som mål att minska mängden restavfall som slängs från 160 kg till 100 kg/person till 2024.

För att nå målet behövs det andra sätt att arbeta på. NSR har under de senaste åren satsat på innovation och utveckling inom just digitalisering.

Projektet pågår till december 2023

Lotta Lewis-Jonsson.

– Det har varit svårt för oss att utvärdera effekten av olika insatser för att öka sorteringen. Med hjälp av tekniken kan vi nu kontinuerligt följa avfallsflödena. Då kan vi se hur de varierar över tid samt utvärdera vilka insatser hos våra kunder som ger störst effekt för att förbättra sorteringen. Vi har redan under testprojektet kunnat identifiera några insatser som gett gott resultat för ökad sortering och det ska bli se intressant att se om vi får samma resultat när Höganäshem tillsammans med Bintel nu väljer att skala upp, säger Lotta Lewis-Jonsson, projektledare på NSR.

Projektet kommer att pågå fram till december 2023 och därefter utvärderas.

Rätt dimensionerade miljörum leder till minskat restavfall

I det utökade testet kommer NSR att titta närmare på transporterna, men fokus är att minska restavfallet och öka utsorteringen.

– Digitala miljörum är inte lösningen utan ett verktyg som vi tidigare inte haft och som hjälper oss utvärdera vilka insatser som ger effekt på ökad sortering, säger Lotta Lewis-Jonsson.

Det de lärt sig är att rätt dimensionerade miljörum där det finns utrymme för att sortera alla sina förpackningar leder till minskat restavfall.

Vill sprida lärdomarna vidare

– Har man till exempel inte tillräckligt med kärl för pappersförpackningar så hamnar det med största sannolikhet i restavfallet. Det är ingen ny kunskap men nu kan vi med hjälp av nivåmätarna i realtid se hur det påverkar restavfallsmängderna. Annat som vi ser ger effekt är att begränsa möjligheterna att exempelvis slänga stora sopsäckar i restavfallet genom att sätta lock med luckor på sopkärlen. Med testet hos Höganäshem vill vi lära oss vilka insatser som faktiskt ger effekt och sen sprida dem lärdomarna inom vår egen region men också till resten av Sverige, säger Lotta Lewis-Jonsson.

Här kan du läsa mer om:
Höganäshem
Bintel
NSRHämtar fler artiklar
Till startsidan