MSB ska standardisera skyfallskartering

Klimatanpassning MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en standardiserad metod för skyfallskartering. Tanken är att stärka beredskapen.

MSB ska standardisera skyfallskartering
MSB ska standardisera skyfallskarteringen i landet. Bilden är hämtad från Översvämningsportalen på myndighetens hemsida.

Regeringen har gett MSB i uppdrag att ta fram en standardiserad metod för skyfallskartering. Myndigheten ska också föreslå hur samordningen av skyfallskarteringar ska kunna utvecklas framöver.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Vi ska ta fram en standardiserad metod för skyfallskartering i tätorter. Den ska tillämpas på redan genomförda skyfallskarteringar för att ta lärdom av sådant som är gjort tidigare. Vi ska också ge förslag på hur en nationell samordning av skyfallskarteringen ska utvecklas och förvaltas, berättar Cecilia Alfredsson, handläggare naturolyckor på MSB.

– Vi ska göra detta i samverkan med länsstyrelserna och även genomföra uppdraget med underlag från Boverket, SMHI och andra berörda myndigheter.

Vad finns det idag?

– Vi gör ju karteringar för vattendrag och kust. Och för några år sedan tog vi fram en vägledning för skyfallskartering för kommunerna. Men i dagsläget har flera kommuner tagit fram skyfallskarteringar men gjort det på lite olika sätt. Man har räknat med lite olika regn och med lite olika metoder. Genom att göra en standardiserad metod så kan man jämföra problematiken mellan olika kommuner, säger Cecilia Alfredsson.

”Enklare identifiera riskområden”

Även om många kommuner redan genomfört en skyfallskartering så saknas det fortfarande på många håll. Och skyfallen förväntas bli fler framöver, med större skador som följd.

– Vi har redan sett hur kraftiga skyfall orsakat stora konsekvenser med skador på hem, stora problem i trafiken och stängda skolor. Genom det här uppdraget till MSB ska det bli enklare för kommuner och fastighetsägare att identifiera särskilda riskområden vid skyfall, säger miljöminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Standardiserad skyfallskartering men bara rekommendation

Genom att samordna skyfallskarteringen hoppas regeringen få fram ett rikstäckande kunskapsunderlag om skyfall. Men hur påverkas de kommuner som redan genomfört en kartering?

– De som redan är gjorda är ju givetvis användbara. Sedan beror det väl på vilken detaljeringsgrad man har använt. Vissa har gjort grova karteringar, andra mer detaljerade. Det återstår att se var den här metoden hamnar i jämförelse med vad som redan är gjort, säger Cecilia Alfredsson.

– Det finns ingen skrivning om krav på kartering enligt metoden utan det blir väl mer som en rekommendation.

I dagsläget finns översvämningskarteringar på MSB:s hemsida, som visar karterade vattendrag och kustöversvämningar.

Uppdraget ska redovisas senast 15 december 2023.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan