Naturskyddsföreningen: Misstag att bygga mer i riskmiljöer

KLIMATANPASSNING Enligt ett nytt förslag ska reglerna om strandskydd i miljöbalken lättas upp för att bygga nära stranden på landsbygden. Men att börja bygga mer nära sjöar, älvar och kust vore är ett misstag ur klimatanpassningssynpunkt menar Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen: Misstag att bygga mer i riskmiljöer
Foto: Adobe Stock

I slutet av förra året lämnade regerings utredare Catharina Håkansson Boman sin utredning om regleringar i miljöbalken för ett förenklat strandskydd till regeringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Enligt det nya förslaget som nu är ute på remiss ska reglerna om strandskydd i miljöbalken lättas upp för att kunna bygga nära stranden på landsbygden. Kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet ska hävas och kunna peka ut sådana områden i översiktsplanen. Samtidigt ska strandskyddet stärkas i områden med hög exploateringsgrad och i  vattenområden som har särskild betydelse för djur- och växtlivet.

  Samhället kan spara pengar

  Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget om lättnader och menar att tack vare strandskyddet står Sverige bättre rustat än många andra länder mot klimatförändringar. Eftersom strandskyddet styr bort bebyggelse från den riskabla vattenlinjen.

  – Rent juridiskt har strandskyddet två syften – att säkra den allemansrättsliga tillgången på stränder och skydda växt- och djurliv. Men samtidigt bidrar allemansrätten till att motverka negativa klimateffekter eftersom orörda stränder fungerar som en buffertzon. Med strandskydd har vi oexploaterade stränder. De fungerar som en buffertzon på många olika sätt, säger Mia Svedäng, sakkunnig sötvattensfrågor på Naturskyddsföreningen.

  Mark med växtlighet som inte är bebyggd eller hårdgjord har en förmåga att behålla vatten och dämpa översvämningar. Den kan också filtrera och mildra utsläpp från översvämmade avlopp och dagvattenbrunnar.

  Samhället kommer att spara stora summor på att byggnader, vägar, elnät och annan infrastruktur styrs bort från stränderna. Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust kan vara ett stort misstag menar Naturskyddsföreningen.

  – Det handlar inte bara om byggnaderna i sig, ett hus och en liten brygga spelar kanske inte jättestor roll. Men med flera byggnationer på samma ställe ökar trycket på strandområdet. När man bygger nya områden i tidigare oexploaterade områden blir det bieffekter, som nya vägar och fler hårdgjorda ytor och asfalt, säger Mia Svedäng.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan