Skanska: Netto-nollenergihus standard 2024

Solenergi Skanska vill med hjälp av bland annat solceller nå netto-noll för ett bostadshus i Täby, sett över husets livscykel. Målet är att det ska bli standard för bolagets bostadsproduktion.

Skanska: Netto-nollenergihus standard 2024
Netto-nollenergihus. Skanskas pilotprojekt i Täby park utanför Stockholm har fullt av solceller på taket. Illustration: Skanska

Första spadtaget är grävt för Skanskas nya energieffektiva bostadsrättskvarter i stadsdelen Täby park i Täby kommun norr om Stockholm.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Detta ska bli Skanskas första egenutvecklade netto-nollenergihus i Stockholmsregionen.

– Det betyder att fastigheten kommer producera lika mycket energi som den kommer använda. Så vi har solceller på taket, men vi är också inkopplade mot fjärrvärmenätet, förklarar Christoffer Järkeborn, regionchef på Skanska Nya Hem.

Huset skapar egen energi

Den som intar ett drönarperspektiv får en tydlig bild av att det krävs utrymme för att skapa ett netto-nollenergihus. Två mindre terasser ryms visserligen på taket, men framför allt 1400 kvadratmeter solceller. Trots det motsvarar den producerade energin bara drygt 60 procent av den el som fastigheten beräknas göra av med årligen.

Svårt att nå krav för netto-nollenergihus

För att nå netto-nollenergikravet har Skanska klimatkompenserat, investerat i en solcellsanläggning som byggs på gammal deponimark i Karlskrona.

– Vi fick helt enkelt inte plats med fler solceller på taket. Det vi ser framåt i branschen är att man kan ha solceller på fasader och balkonger också, säger Christoffer Järkeborn.

”Vi behöver använda grön betong”

Pilotprojektet i Täby park pekar ut riktningen framåt för Skanska.

– Det vi behöver göra är att minska avtrycket när vi bygger. Vi behöver använda grön betong, kombination grön betong och trä, men också att jobba mer med cirkulära material, säger Christoffer Järkeborn och hänvisar till att koldioxidutsläppen kan upp till halveras med den nya typen av betong jämfört med traditionell betong.

Miljöprestandan i netto-nollenergihus överstiger nivån för många andra miljöcertifierade bostäder med råge, enligt Skanska. Utöver energikravet ställs hårda miljökrav på byggmaterial. Exempelvis används inga farliga ämnen i kemikalier så som färger, lim, fogmaterial och lack.

Målet: Bygga klimatneutralt 2030

Skanskas mål är att bygga helt klimatneutralt år 2030, det vill säga också minska utsläppen i byggskedet. Då behövs pilotprojekt som detta för att öka omställningstakten, menar Christoffer Järkeborn.

– Detta är ett jättejätteviktigt steg mot klimatneutralitet. Redan år 2024 då ska alla egenutvecklad projekt ha samma standard som Scilla, netto-nollenergi.

Första spadtaget. Anna Galli, Anna Möller, Erik Andersson, kommunalråd i Täby (M), och Christoffer Järkeborn, regionchef på Skanska Nya Hem. Foto: Sebastian Oresten

De flesta hus i området svanenmärkta

Den nya stadsdelen i Täby, som precis har börjat att exploateras av främst Skanska och JM, ska rymma 6000 bostäder och 5000 arbetsplatser på en yta stor som 95 fotbollsplaner. Och majoriteten av bostäderna i stadsdelen ska bli svanenmärkta.

– Det innebär att allt material, såsom köksluckor och dörrar, som vi ska använda måste klara en svanenmärkning.

Kommunalrådet: Viktigt med hållbart byggande

Täby kommun har tillsammans med markägarna tagit fram ett hållbarhetsprogram för att stadsdelen ska ha en grön profil, enligt kommunalrådet Erik Andersson (M).

–  Det är viktigt att byggbranschen står för ett hållbart byggande med tanke på alla utsläpp. Det är inte bara viktigt i byggskedet utan även när husen ska brukas, säger Erik Andersson.

Åtgärder för att stötta pollinerande insekter

För köparna som flyttar in nästa höst ska hållbarhetsprofilen märkas i vardagen.  Det kommer att finnas både cykelpool och bilpool. En cykelverkstad är också inplanerad i kvarteret.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan