Nu får offentlig sektor hjälp att ställa klimatkrav på byggnader

UPPHANDLING Upphandlingsmyndigheten har tagit fram klimatkrav som kan användas vid upphandlingar av husbyggnadsentreprenader och projektering. Nu efterlyser myndigheten synpunkter från de som ska leva upp till kraven och en hög ambitionsnivå i klimatarbetet.

Nu får offentlig sektor hjälp att ställa klimatkrav på byggnader
Jens Johansson Foto: Adobe Stock

Enligt Upphandlingsmyndighetens analys uppgick klimatpåverkan till följd av offentliga inköp till 23, 5 miljoner ton under 2019. Kategorin bygg, fastighet och mark stod för 39 procent av den totala påverkan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Nu har myndigheten tagit fram klimatkrav som kan användas vid upphandlingar av projektering och husbyggnadsentreprenader. Kraven riktar sig till offentliga fastighetsägare och byggherrar.

  – Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Vi har därför tagit fram klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för projektering upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

  Ingen klimattävling i anbudsskedet

  Han berättar att i dagsläget är kraven formulerade som en procentuell minskning av entreprenörens business-as-usual-scenario. Kraven finns på tre nivåer: bas 10 procent, avancerat 20 procent och spjutspets 25 procent. Stödet innehåller också förslag på hur beräkningar kan göras så att beställaren kan se om klimatbelastningen minskat eller ökat.

  –Man tävlar alltså inte med varandra i anbudsskedet utan detta handlar om krav man ska uppfylla när man väl fått kontraktet. Det är för att anbudsgivarna inte ska behöva lägga pengar på att ta fram beräkningar för ett jobb man kanske inte får, säger Jens Johansson.

  De kommande kraven innehåller även förslag på vad en handlingsplan för klimatarbetet bör innehålla. För att kunna sätta en minsta nivå för de åtgärder som görs av entreprenörerna.

  Kraven är också anpassade efter var i byggprocessen beställaren befinner sig, ifall en konsult behöver upphandlas finns krav anpassade till det. Och är det en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad som ska upphandlas finns krav anpassade även för detta.

  Värde på maximal klimatbelastning på gång

  Just nu finns det inget förslag på krav i form av ett värde för maximal klimatbelastning. Det beror på att kunskapsunderlaget hittills varit för litet för att föreslå sådana siffror enligt Jens Johansson. Boverket arbetar dock med att se på olika byggnaders klimatbelastning och resultaten skulle också kunna leda till att upphandlingskrav i form av maximal klimatbelastning blir möjliga.

  – Men det kommer troligen inte finnas värden för alla typer av byggnader så för vissa byggnader är det möjligt att man kommer få fortsätta jobba med procentuella minskningar ett tag till.

  Jens Johansson efterlyser samtidigt synpunkter på kriterieförslagen som ligger öppna på Upphandlingsmyndighetens hemsida fram till den 27 maj.

  – Vi har fått indikationer från branschen att de är redo för större utmaningar på klimatområdet så det vore bra om ambitionsnivåerna kan höjas jämfört med vad vi har föreslagit. Kan branschen bättre är det därför värdefullt att få in synpunkter om det nu innan kriterierna fastställs, avslutar Jens Johansson.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan