Nu kartläggs kommunernas hållbarhetsarbete

Kommun Skåne ligger i framkant när det kommer till hållbarhetsarbete. Det visar en ny rapportserie som kartlägger regionens kommuner.
– Många kommuner har nu särskilt fokus på klimatfrågor och hur man bäst integrerar hållbarhetsarbetet i organisationen, säger Patricia Håkansson, hållbarhetschef på Sparbanken Skåne, till Hållbart Samhällsbyggande.

Nu kartläggs kommunernas hållbarhetsarbete
Patricia Håkansson, hållbarhetschef på Sparbanken Skåne.

Utsläppsminskningen av växthusgaser i Skåne går i en snabbare takt än genomsnittet i Sverige, men för att uppnå de fastställda målen behövs ytterligare insatser. Det framgår av en ny rapportserie från Sparbanken Skåne och Öresundsinstitutet som kartlägger hållbarhetsarbetet i regionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Patricia Håkansson, hållbarhetschef på Sparbanken, berättar att rapportserien görs av två huvudskäl.

– För det första vill vi själva på banken lära oss mer om hur hållbarhetsarbetet fungerar i praktiken på olika håll i Skåne, till exempel i kommunerna. För det andra, vill vi inspirera och dela med oss av kunskapen så att vi tillsammans kan skapa ett ökat fokus på dessa frågor, säger hon till Hållbart Samhällsbyggande.

Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 33 procent, från drygt 85 miljoner ton koldioxid till 47,6 miljoner ton 2021. Under samma tid minskade utsläppen i Skåne med 41 procent.

– Vi ser effekterna av den strukturomvandling som skett i det skånska näringslivet under de senaste decennierna. Gammal tung industri har moderniserats eller fasats ut samtidigt som yngre näringar inom exempelvis IT och tjänstesektorn haft god tillväxt. Skåne har också haft färre infrastrukturbyggen än övriga storstadsregioner vilket bör påverka statistiken, säger Patricia Håkansson.

Måste minska ytterligare

Medan utsläppsminskningen går snabbare i Skåne, är regionens mål ännu mer offensivt än det nationella. Enligt Skånes klimat- och energistrategi ska regionens utsläpp minska med 80 procent från 1990 års nivåer till 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser i Skåne måste minska med ytterligare två tredjedelar från nivåerna år 2021 fram till 2030.

– Vi ser att det händer mycket i omställningen i Skåne, men det behöver hända ännu mer. Samtidigt påverkas våra möjligheter att nå målen av allt det som sker i omvärlden med olika politiska beslut, säger Patricia Håkansson.

Idag har 19 av Skånes 33 kommuner en antagen klimatplan som innehåller konkreta mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Sett till invånarna innebär det att tre fjärdedelar av Skånes befolkning bor i en kommun med en klimatplan. Vidare visar den nya kartläggningen att tre av tio kommuner har en antagen hållbarhetsstrategi som fångar alla tre hållbarhetsdimensioner.

Resultaten från kartläggningen visar att, även om ansvarsfördelningen varierar, ökar prioriteringen av hållbarhetsfrågor, särskilt när det gäller miljö- och klimataspekterna i kommunerna.

– Vi märker att hållbarhet har blivit allt viktigare. Många kommuner har nu särskilt fokus på klimatfrågor och hur man bäst integrerar hållbarhetsarbetet i organisationen. Vi märker också att det finns många samarbeten kring hållbarhet i Skåne, både i formella och informella sammanhang. Det visar på ett betydande engagemang för dessa frågor, men innebär också att samordningen mellan alla olika initiativ blir väldigt viktig, avslutar Patricia Håkansson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan