Nu satsar Järfälla på energipositiva stadsdelar

Energi Järfälla kommun strävar efter hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet senast år 2030. I samarbete med en arkitektbyrå satsar de nu på energipositiva områden för att minska klimatpåverkan och trygga energiförsörjningen.

Nu satsar Järfälla på energipositiva stadsdelar
Järfälla kommun har målsättningen att vara en klimatneutral kommun 2030. Foto: Pressbild.

Den nuvarande klimat- och energikrisen medför allt högre krav på en hållbar byggd miljö, särskilt på våra städer som idag står för 70% av de globala koldioxidutsläppen. Järfälla kommun vill leda vägen mot en hållbar framtid och har satt målet att bli en klimatneutral kommun år 2030. Nu har kommunen inlett ett samarbete med White Arkitekter för att identifiera områden med störst potential att bli energipositiva.

Samarbetet grundar sig på ett tidigare liknande projekt i Uppsala, som har rapporterats om av Miljö & Utveckling.

– Järfälla växer i detta nu i högt tempo, samtidigt är det avgörande att vi gör det på ett hållbart sätt. Vi behöver agera för att minska utsläppen och då är det grundläggande med ett hållbart stadsbyggande som ger människor rätt förutsättningar att leva hållbart, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i en kommentar.

En energipositiv stadsdel är ett område där tre fastigheter eller byggnader samverkar för att producera mer energi än vad de förbrukar. I stället för att vara enbart konsumenter av energi, strävar dessa byggnader, kvarter och områden efter att bli producenter av energi genom att använda förnybara energikällor, optimera sina energisystem och utforma byggnader på ett hållbart sätt.

– Det är väldigt glädjande att Järfälla vågar vara en föregångare när det kommer till hållbar stadsutveckling. Ska vi som bransch bidra till en hållbar utveckling måste vi göra, inte bara prata, och vi måste göra det tillsammans. Att få leda samverkansprocessen för att realisera energipositiva områden i Järfälla känns lika spännande som viktigt – nu hoppas vi att fler vågar följa efter, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan