Nu ska Byggföretagen börja mäta kvaliteten i byggprojekten

Social hållbarhet Ett större fokus på människorna i projekten – det är Byggföretagens mål .
Därför ansluter de sig nu till PQi, Project Quality Index, för att mäta kvaliteten i byggprojekt.

Nu ska Byggföretagen börja mäta kvaliteten i byggprojekten
Catharina Elmsäter Svärd, vd på Byggföretagen, och Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, satsar på gemensam branschstandard för att mäta projektkvalitet. Foto: Byggföretagen, Byggherrarna

PQi, eller Project Quality Index, är resultatet av sex års utvecklingsarbete som Binosight AB har drivit tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det är en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt. Tjänsten har nu öppnats upp så att byggentreprenörer kan mäta sina projekt på samma sätt som byggherrar.

  ”Vi måste fokusera på människorna”

  – Branschen har saknat ett gemensamt sätt att mäta hur människor i projekten mår och hur projekten mår. Det räcker inte att fokusera på tidsplanering, budgetstyrning och teknik för att lösa branschens utmaningar. Vi måste fokusera på människorna. Och vi, entreprenörer och beställare, behöver arbeta tillsammans för att förbättra våra projekt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

  Mätning av kvalitetsarbete i byggprojekt

  Byggföretagen gör nu gemensam sak med Byggherrarna och ansluter sig till PQi. Målet är en branschgemensam plattform för mätning och systematiskt kvalitetsarbete i byggprojekt

  Byggföretagen har tecknat avtal med Binosight för sina medlemmar. PQi kommer även att bli tillgängligt för de entreprenörer som är anslutna till Byggföretagens kvalitetsledningssystem BKMA.

  ”Ansvaret är vårt gemensamma”

  Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna, välkomnar samarbetet.

  – Vi är väldigt glada över att även Byggföretagen ansluter sig till PQi. Branschen står inför stora utmaningar. Det är inte nog med materialbrist och skenande prisökningar. Ovanpå det har byggprojekten kostnader för kvalitetsbrister på runt 100 miljarder årligen. Detta är givetvis inte hållbart. Alla känner till problemen med kvalitetsbristkostnader, men ingen part känner att man kan lösa dem ensam. Det duger inte längre att peka på att ansvaret är ”någon annans”. Ansvaret är vårt gemensamma – beställare, entreprenörer och konsulter.

  Brister i motivation och erfarenhetsåterföring bidrar till felen

  Boverket släppte 2018 rapporten ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”. Där konstaterades att fel, brister och skador i byggprojekt kostar enorma belopp.

  Frågan uppstår – varför uppstår dessa kostnader och vad kan vi göra åt det? Två viktiga faktorer lyftes i rapporten: bristande motivation och bristande erfarenhetsåterföring.

  En efterföljande utredning ”Mer helhetssyn, mindre stuprörsmentalitet” visade tydliga samband mellan engagemang och motivation hos projektmedlemmarna och deras ambition att minska förekomsten av fel i byggprojekten. Begreppet projektkultur lyftes som ett nyckelområde att satsa på om man vill minska felen i byggprojekt.

  Projektkvalitet är en hållbarhetsfråga i tiden

  – Vi vet att varje enskilt projekt behöver ett tydligt gemensamt mål att styra mot för att bli framgångsrikt. På samma sätt behöver vi som bransch ett högre syfte med det vi gör. Vi har ett ansvar i den tid vi lever – att arbeta för en hållbar byggbransch. De gamla stuprören, där var och en gör sitt och struntar i andra, hjälper oss inte framåt. Social hållbarhet innefattar att människor i våra projekt behöver må bra, vilket ökar deras engagemang och hjälper dem prestera bättre, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

  Läs mer om PQi.


   

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan