Ny antologi: Omstart för kollektivtrafiken

KOLLEKTIVTRAFIK Kollektivtrafikens aktörer genomgår just nu ett stålbad. Trots det är det viktigt att lyfta blicken mot vad som kommer efter. Det menar Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik (K2) som publicerar en antologi för att bidra till en sådan diskussion.

Ny antologi: Omstart för kollektivtrafiken
Foto: Adobe Stock

I den nya antologin Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid skriver forskare från K2 om olika möjligheter för kollektivtrafiken att förbättras ur ett hållbarhetsperspektiv framöver. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  I tretton olika kapitel behandlas allt från frågor om trängsel till finansiering, avgifter, nya tekniska lösningar och vad som krävs för en mer inkluderande och jämlik kollektivtrafik.

  − Vårt fokus är inte på en återgång, det vill säga att kollektivtrafiken så snabbt som möjligt ska gå tillbaka till hur det var innan pandemin, utan på omstart med idéer och lösningar för en mer hållbar framtid, säger K2:s föreståndare John Hultén i en kommentar.

  Budskap som var otänkbara innan

  I inledningen till antologin påpekar han att situationen som kollektivtrafiken befinner sig i nu inte liknar något som upplevts tidigare.

  − Kollektivtrafiken, som tidigare strävat efter att öka antalet resenärer, har under coronapandemin tvingats till helt andra prioriteringar. I sociala medier och på annonstavlor syns budskap som ”res inte med oss”, budskap som före pandemin var helt otänkbara, skriver han.

  I Stockholm, som är den region i Sverige där kollektivtrafiken har störst marknadsandel, minskade resandet under mars månad 2020 med uppemot 60 procent. Senare har kollektivtrafikresandet ökat igen, men fortfarande på betydligt lägre nivåer jämfört med tidigare år.

  Tre förbättringsförslag för finansiering

  I flera regioner ligger resandet cirka 30 procent lägre än vad som annars hade varit förväntat. Eftersom ungefär hälften av finansieringen av den svenska kollektivtrafiken är intäktsberoende har det krävts massiva stöd från staten under pandemin för att den ska kunna fortsätta rulla.

  FAKTA

  Tre förändringsförslag för framtidssäkrad kollektivtrafik

  1. Minska kollektivtrafikens kostnader genom åtgärder som minskar belastningen i rusningstid.
  2. Bredda finansieringsbasen genom att avgifter på viss biltrafik öronmärks för satsningar på kollektivtrafik och aktiv mobilitet.
  3. Förändra synen på det offentliga åtagandet genom ett mer aktivt engagemang även i andra hållbara mobilitetslösningar än kollektivtrafik.

  John Hultén har skrivit kapitel fem i antologin där han föreslår tre förbättringsförslag för just finansieringen av kollektivtrafiken. Han påpekar i kapitlet att trots att det kanske inte är läge för några större experiment med finansieringsmodeller i dagsläget är det inte heller läge att sitta helt still i båten.

  −  Tvärtom, just nu finns utrymme för att lansera nya idéer inom ramen för den befintliga svenska finansieringsmodellen, skriver han.

  Läs antologin här

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan