Ny guide och topplista för återbruk av installationer

Återbruk Hur ska man tänka vid återbruk av installationer?
Vilka produkter är lämpliga att återbruka?
Det är några frågor som besvaras i den nya guiden som Bengt Dahlgren har tagit fram.

Ny guide och topplista för återbruk av installationer
I guiden finns tips för att komma igång med återbruk av installationer. Foto: Adobe Stock

Inom CCBuild har Bengt Dahlgren tagit fram en guide till återbruk av installationer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Den tar upp bland annat hur återbruket kan gå till, vad man bör tänka på och vilka produkter som är lämpliga att återbruka.

  Där finns också installationsprodukter som bedöms ha stor potential att kunna återbrukas –en topplista för återbruk av installationer.

  Guiden presenterades på ett webbinarium, Återbruk i byggprocessen.

  ”Förhoppningen är fler ska våga ta steget”

  – Tanken är att guiden ska ge en överblick och ingång till återbruk av tekniska installationer i byggnader. Förhoppningen är att fler ska våga ta steget och börja inkludera återbruk i sina projekt med hjälp av den här guiden, säger Andreas Karlsson, Bengt Dahlgren, som varit med och tagit fram guiden.

  Guiden innehåller också information om vilka arbetsmoment som i återbruk, avsnitt om garantier och försäkringar, utmaningar och klimatberäkningar.

  – Allt återbruk har en potential, men det finns en del som är speciellt med installationer, säger Andreas Karlsson.

  Fördel med installationernas placering

  En del av dess potential är att installationer ofta sitter dolda.

  – Det gör det enklare att hantera aspekten hur det ser ut, det gör ingenting om det är lite skavanker eller om det inte är enhetligt.

  Annat som talar för återbruk av installationer är de ofta har ett högt fossilt innehåll och kräver mycket energi vid tillverkning och att de byts ut flera gånger under en byggnads livstid, typiskt sett, till exempel vid ombyggnationer och renoveringar.

  Funktionen hos en installation är ofta mer komplex än hos en inredningsdetalj.

  Flera utmaningar

  Utmaningar med återbruk är funktion, energieffektivitet och resursanvändning.

  – Funktioner är till för att hantera vårt inomhusklimat, försörjning av el och vatten med mera, därför är det viktigt att man tänker på att det uppfylls när man återbrukar installationer. Funktionen hos en installation är ofta mer komplex än hos en inredningsdetalj, säger Andreas Karlsson.

  Genom återbruk görs en besparing av själva produkten, men en äldre produkt är inte alltid lika energieffektiv som en ny.

  – Därför är det viktigt att man balanserar de två när man räknar på klimatnyttan, säger Andreas Karlsson.

  Apparatskåp är enkelt att återbruka. Foto: Adobe Stock

  Installationsprodukter som är bra att börja med

  Han gick igenom vilka produkter är lämpliga att rikta in sig på i första hand.

  • Passiva produkter, det vill säga produkter som inte har motor eller rörliga delar.
  • Produkter som har en stor klimatpåverkan (stora materialmängder, eller energikrävande tillverkning).
  • Produkter som inte är placerade synligt.

  Baserat på det har de tagit fram en topplista över installationsprodukter som är lämpliga för återbruk.

  Topplista installationsprodukter:

  • Kanaler och passiva don
  • Porslin och blandare (WC, handfat, blandare)
  • Rumsvärmare och kylare (radiatorer, kylbafflar, fläktkonvektorer, fläktluftsvärmare/kylare)
  • Kabelstegar
  • Belysning
  • Apparatskåp

  (Se faktarutan om mer information om vad man ska tänka på när det kommer till de olika produkterna.)

  Fakta

  Topplistan

  Kanaler och passiva don:

  + Passiva egenskaper som möjliggör enklare återbruk.+ Produkter huvudsakligen av stål.+ Generellt lång livslängd vid normalt användande.Tänk på: Säkerställ funktion och skick. Ta fram produktdata vid projektering och installation.

  Porslin och blandare:

  +Passiva produkter med bra utbud. Det är enkelt att hitta reservdelar, packningar med mera.+Porslinsprodukter kräver mycket värme under lång tid för att formgiva och ger därför stora besparingar vid återbruk.Tänk på: Beakta bly i äldre blandare. Säkerställ funktion och skick. Ömtåligt material vid transport och lagerhållning.

  Rumsvärmare och kylare:

  + En mestadels passiv produkt+ Innehåller stål och koppar, ibland gjutjärn.Tänk på: Invändigt slitage och korrosion. Livslängden är beroende av systemet i sin helhet. Sekundära effekter vid aktiva produkter.

  Kabelstegar:

  + Hög andel metall.+ Lågt slitage.+ Marknaden domineras av få fabrikat – hög kompabilitet.+ En produkt som förändrats mycket lite genom åren – hög kompabilitet.Tänk på: Korrosionsklass måste beaktas.”En bra ingång till återbruk av installationer”, enligt Andreas Karlsson.

  Återbruk av belysning:

  Tänk på: Chassits skick. Skador på synliga delar. Gulnad eller sprucken plast. Trasiga sladdar. Kvarvarande livslängd. Energieffektivitet. Kompabilitet till styrsystem.

  Återbruk av apparatskåp:

  + Hög andel metall.+ Placering – undercentraler, teknikutrymmen (inte synliga).+ Standardmått.+ Vid ombyggnation så görs detta på plats redan.+ Framtida möjlighet att ta hand om innehållet, CE-märkning behöver att tas i beaktning.

  Där måste vi utmana vårt tankesätt och hur vi arbetar.

  Brandklassade produkter är svårare att återbruka

  Cecilia Wetterqvist, brand- och riskhanteringsingenjör, pratade om återbruk av brandklassade produkter.

  – Där måste vi utmana vårt tankesätt och hur vi arbetar, säger hon.

  Några faktorer att beakta när det kommer till brandklassade produkter är bland annat en osäkerhet kring prestanda och åldring.

  Svårare, men inte omöjligt

  – Använder man återbrukade produkter man kan till exempel öka frekvensen av kontroller för att vara säker på dess funktion. Det är också viktigt att det finns en tydligt om ansvar mellan byggherre och beställare så att inget faller mellan stolarna, säger Cecilia Wetterqvist.

  Hon ville också slå ett slag för att återbrukade produkter kan fylla mervärde avseende frivilligt brandskydd.

  Medverkade gjorde också Louise Holmstedt, gruppchef miljö, specialist hållbar stadsutveckling, Bengt Dahlgren.

  Moderator var Maria Perzon, Sustainability Manager, Bengt Dahlgren.

   

  Här hittar du Återbruksguiden för installationer.

  CCBuilds hemsida finns fler guider till återbruk.

  Läs mer om Bengt Dahlgrens seminarie här.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan