Ny guide: Så renoverar du klimatsmart

Klimat Åtta fastighetsägare har tillsammans med byggentreprenörer och konsulter gjort klimatberäkningar på olika renoverings- och ombyggnadsprojekt. Slutsatserna lanseras nu i en ny vägledning.

Ny guide: Så renoverar du klimatsmart
Foto: Adobe Stock

En ny vägledning ska hjälpa fastighetsägare och byggentreprenörer att minska klimatpåverkan vid renovering. Vägledningen kommer från IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest som i en kommentar konstaterar att bygg- och fastighetssektorn fortfarande står för cirka en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Aktörerna bakom vägledningen påpekar också att de allmännyttiga bostadsbolagen jobbar intensivt med renoveringar och att dessa stor för en stor del av de inköp på cirka 180 miljarder kronor som allmännyttan gör varje år. Då det handlar om så stora volymer menar man att potentialen för att minska utsläpp är stor i sektorn.

Slutligen konstaterar man att den svenska bygg- och fastighetssektorn har betydligt högre kunskap om klimatpåverkan från nybyggnation än från renoveringar och att det därför finns ett behov av vägledningen.

– Kunskapsläget gällande klimatpåverkan från renovering och ombyggnation är betydligt lägre än för nybyggnation. Vi hoppas att denna vägledning ska höja kunskapen i branschen och att fler börjar ställa krav på klimatberäkningar även för denna typ av projekt, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

Åtta fastighetsägare som testpiloter

För att ta fram vägledningen har IVL låtit åtta fastighetsägare tillsammans med byggentreprenörer och konsulter agera testpiloter där de gjort klimatberäkningar i faktiska renoverings- eller ombyggnadsprojekt. Slutsatserna har sedan använts till en beräkningsanvisningar till upphandlingskrav. Testpiloterna har också fått analysera klimatpåverkan från fastigheternas driftenergi. Här är en slutsats att det är svårt att ställa krav på driftenergi vid upphandling då det här ofta finns flera osäkerheter.

– Idag finns det ingen samsyn kring val av klimatdata för el och fjärrvärme samt scenarier för hur klimatpåverkan från dessa utvecklas över tid. Gemensamma riktlinjer behövs för att kunna ställa krav på det, säger Åsa Thrysin.

Efter att vägledningen nu släpps fortsätter projektet under våren 2023 för att utveckla kriterier för grön finansiering av renoverings och ombyggnationsprojekt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan