Ny metod för mer hållbar renovering

RENOVERING Hållbarhet är ett brett begrepp och ofta glöms någon aspekt bort. Nu har svenska forskare tagit fram en metod som ska hjälpa byggherrar att välja bland verktygen och hålla koll på hållbarhetsaspekterna vid renovering.

Ny metod för mer hållbar renovering
Petter Wallentén. Foto: Ingar Lindholm

Byggnader har ofta ett långt liv och förändras under tiden, oavsett om det handlar om kontor, villor, flerbostadshus eller annat. Nu har forskare från bland annat Lunds tekniska högskola tagit fram en metod, Siren-processen, som ska hjälpa fastighetsägarna att förbättra hållbarheten i sina renoveringsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Forskningsmiljö Siren

  En forskningsmiljö med syfte att skapa en helhetssyn på hållbar renovering. Forskare från en mängd högskolor och institut deltar, liksom fastighetsägare och andra aktörer. I styrgruppen ingår forskare från KTH, Chalmers, LTH, LTU och Rise. Finansieras av Formas.

  – Vi såg att det redan fanns en massa verktyg som har med hållbarhet att göra. Det kan vara inventerings- och beslutsverktyg men också lagar och regler. Behovet är snarare att få en bild av vilka existerande verktyg och vilken existerande information som är lämplig att använda, än att tillföra nya verktyg, säger Petter Wallentén, Lunds tekniska högskola, som arbetat med modellen.

  Inget färdigt recept

  Metoden är inget färdigt recept med pekpinnar som visar hur renoveringen ska genomföras. Istället erbjuder den en systematisk uppställning av verktyg och länkar. Här finns råd om vad olika aktörer bör ha koll på i olika skeden av en byggnads liv.
  – Det handlar om hållbarhet under husets hela livstid.

  Varför behövs den här metoden, tycker du?
  – Vi tyckte att den övergripande bilden inte fanns. Ofta är det så att det är ett väldigt fokus på energi. Då glömmer man lätt bort de andra aspekterna av hållbarhet, som inomhusmiljö, boendekvalitet och kulturvärden. Projekten tenderar att vara ensidiga: antingen energiprojekt eller kulturprojekt.

  Forskarna valde att utgå från en tysk definition av hållbarhet som är beprövad för byggsektorn. Definitionen lyfter fram fem delar av hållbarhetsbegreppet, bland annat teknisk kvalitet, funktion och sociala aspekter.

  Själva metoden består av en manual och ett exceldokument som finns att hämta gratis på bland annat renoveringscentrums hemsida.

  Siren-processen har hittills testats i tre renoveringsprojekt: Tjärna Ängar i Borlänge, i Familjebostäders fastighet på Siriusgatan i Göteborg och av Växjö kommun.

  Styr metoden projekten i någon särskild riktning?
  – Delvis, men jag tror att projekten hade kommit lite väl långt när metoden kom in i bilden och att de redan hade tagit ganska många beslut. Så det är en av de saker vi hoppas få reda på nu när metoden körs mer i skarpt läge.

  En längre artikel om Sirenmetoden kommer i Miljö & Utveckling nr 2/2020.

  Du hittar modellen här

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan