Ny nationell strategi för cirkulär ekonomi

CIRKULARITET Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka och regeringen har nu beslutat om en nationell strategi som pekar ut riktningen och ambitionen för det arbetet.

Ny nationell strategi för cirkulär ekonomi
Isabella Lövin Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande från regeringen. Enligt meddelandet behöver takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi öka och regeringen har nu beslutat om en nationell strategi som pekar ut riktningen och ambitionen för det arbetet.

  Strategin pekar ut följande fyra fokusområden där insatser är nödvändiga:

  • Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign.
  • Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster.
  • Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp.
  • Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

  Enligt regeringen kommer handlingsplaner med konkreta åtgärder att beslutas till strategin och de material och flöden som i första hand kommer att prioriteras är: plast, textil, förnybara och biobaserade råvaror, livsmedel, byggmaterial samt innovationskritiska metaller och mineraler.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan