Ny praxis för bullerisolering efter dom

Buller Nya domar i mark- och miljödomstolar skapar ny praxis för bullerisolering kring bostäder. Hållbart Samhällsbyggande reder ut vad som gäller.

Ny praxis för bullerisolering efter dom
Foto: Adobe Stock

Mark- och miljödomstolen i Östersund har nyligen tillämpat en dom från Mark- och miljööverdomstolen kring bullerisolering vilket innebär att en ny praxis nu blivit verklighet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

De nya villkoren innebär enligt Naturvårdsverket, som föreslagit villkoren, att bullerisolering ska aktualiseras för bostäder som exponeras för minst en bullerhändelse över 70 dBA nattetid minst 150 nätter per kalenderår. Tidigare var villkoret tre bullerhändelser.

Vidare görs inget undantag för bostäder som är uppförda efter att domen vunnit laga kraft. Om man av någon anledning brustit i projekteringen av nya bostäder skriver Naturvårdsverket att detta inte ska falla tillbaka på de som bor i bostaden och förhindra dem rätten att ha en acceptabel inomhusmiljö.

Enligt de nya villkoren ska det inte tas hänsyn till bostadens ekonomiska värde när det gäller dimensionering av bullerskyddsåtgärder, däremot ska hänsyn tas till byggnadens standard.

Tar inte hänsyn till bostadens ekonomiska värde

Den nya praxisen säger också att man vid bullerskyddsåtgärder ska ta hänsyn till byggnaders standard, men inte dess ekonomiska värde. Detta är enligt Naturvårdsverket viktigt då just närheten till en flygplats kan påverka det ekonomiska värdet på en bostad negativt.

De två domarna gäller buller från flygplatser där den senaste domen handlar om Sundsvall-Timrå flygplats. Enligt Naturvårdsverket kan bedömningen dock bli aktuell vid bullerisolering från andra bullerkällor än flygbuller.

– Buller från flygplatser är en hälsorisk och särskilt under nattetid. Naturvårdsverket har i flertal prövningar drivit på för att skärpa villkoren för isolering av bostäder som exponeras för buller från flygplatser. Det är viktigt att se att MÖD:s vägledande dom för Karlstad flygplats får genomslag i liknande mål, säger Lisa Johansson, teknisk handläggare på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan