Ny process ska göra återvinning av betong möjlig

CIRKULARITET Tidigare försök att återvinna betong har lett till relativt låga återvinningsgrader. Nu har ett kemikalieföretag utvecklat en process som bryter ner gammal betong till grus, sand och kalksten och samtidigt binder koldioxid. Under sommaren byggs en fullskaleproduktion i Schweiz.

Ny process ska göra återvinning av betong möjlig
Foto: Adobe Stock

Att hitta metoder för att både återanvända och återvinna betong är högintressant för samhällsbyggnadssektorn, både ur resurssynpunkt och eftersom tillverkningen av framförallt cement orsakar stora koldioxidutsläpp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Idag används demolerad betong från rivningar ibland som fyllnadsmaterial i nya byggprojekt. Men mycket hamnar också på deponi och tidigare försök att återvinna betong har lett till relativt låga återvinningsgrader.

Cementen blir åter till kalksten

Nu har kemikalieföretaget Sika utvecklat en process som bryter ner gammal betong  till grus, sand och kalksten. Processen som de kallar ReCO2ver binder samtidigt cirka 50 kg koldioxid per ton krossat betongavfall.

FAKTA

ReCO2ver

  • Återställer råvaror i återanvändbar kvalitet
  • Återför 0,5 ton COշ per 1 ton cement
  • Binder COշ genom karbonatisering av cementstenen
  • Ballasten blir helt fri från cementpasta
  • Karboniserat fint pulver kan användas i sammansatta bindemedel
Källa: Sika

Daniel Jonsson som är försäljningsansvarig på Sika berättar att det är moderbolaget i Schweiz som i labbmiljö lyckats separera cementen i betongen. Det har ded gjort genom att tillföra koldioxid och på så sätt omvandla den till kalksten genom karbonatisering.

FAKTA

Karbonatisering av betong

  • Vid tillverkningen av cement frigörs koldioxid.  Men den färdiga betongen tar också upp koldioxid under hela sina livslängd.
  • Processen kallas karbonatisering och innebär att koldioxiden i luften reagerar med betongens kalciumhydroxid och bildar kalciumkarbonat. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som kalksten.
  • Forskning visar att de betongkonstruktioner som idag finns i Sverige tar upp cirka 300 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar ca 15–20 procent koldioxidutsläppen.
Källa: Svensk Betong  

– Tekniken har funnits ett tag men nu har den realiserats. Betongen skickas in i en kross där koldioxid tillförs som omvandlar cementen till kalksten. På så sätt kan betongen separeras och man får ren ballast och kalkpulver som slutprodukt, berättar han.

Skalar upp under hösten

Hur energintensiv processen blir i större skala kommer företaget att undersöka genom att bygga en större anläggning.

– Vi vet att detta fungerar i labbmiljö i liten skala, i sommar kommer vi att bygga en fullskaleproduktion i Schweiz.  Sedan är vårt nästa steg att skala upp under hösten. Då kommer vi också kunna ta reda på mer om hur mycket energi som går åt i processen och hur kalkylen ser ut för hela kedjan, säger Daniel Jonsson.

Till det letar Sika just nu samarbetspartners och investerare.

Daniel Jonsson
Foto: Sika

– Vi är inte intresserade av att själva driva dessa anläggningar i framtiden utan att vara med och utveckla tekniken och ha samarbetspartners som driver anläggningarna, avslutar Daniel Jonsson.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan