Ny rapport: Incitament krävs för smartare elbilsladdning

ELSYSTEM När elektrifieringen av transportsektorn tar fart riskerar elnäten att inte kunna bidra med tillräcklig effekt alla timmar på dygnet. Något som kan undvikas genom så kallad smart laddning. Men enligt en ny rapport behöver incitamenten för smartare laddning utvecklas om den ska ta fart.

Ny rapport: Incitament krävs för smartare elbilsladdning
Foto: Adobe Stock

För att förstå och kunna möta de nya behov och utmaningar som uppstår när transportsektorn elektrifieras beställde Energimyndigheten och Region Gotland en studie som har utrett hur laddning av elfordon kan bidra till Gotlands elsystem på ett bra sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Rapporten skiljer på direkt och smart laddning av elfordon där direkt laddning innebär när bilen kopplas in och laddar på konstant hastighet tills batteriet är fullt. Det kan påverka elnätet negativt genom att öka på effekttopparna ytterligare vid tidpunkter då det redan är hög belastning, som exempelvis när de flesta kommer hem från jobbet och ska laga mat, tvätta och ladda bilen.

Bättre affärsmodeller och incitament krävs

Vid smart laddning sker laddningen med mer varierande effekt och förskjuts till tider då elnätet är mindre belastat.

Enligt rapporten, som är en del i Energimyndighetens uppdrag att möjliggöra för Gotland att bli pilot för ett hållbart energisystem, krävs bättre incitament och affärsmodeller för att smart laddning ska börja användas i större utsträckning.

– Det vi ser generellt är att det saknas ekonomiska incitament för kunden. Även elbilsägare som har en laddbox som kan styra mot en extern signal, saknar idag förutsättningar att bidra till ett resurseffektivt elsystem eftersom informationen om elsystemets tillstånd saknas. Här ser vi att bland annat att nätägare har mycket att vinna på att skapa bättre signaler, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle som skrivit rapporten, i en kommentar.

Power Circle lämnar förslag på fyra möjliga upplägg för hur ett pilotprojekt för smart laddning på Gotland skulle kunna se ut. Inom kort kommer även en utlysning att öppna. Den riktar sig till små- och medelstora företag som har idéer eller lösningar som kan bidra till att ställa om Gotlands transportsystem.

Läs rapporten här

FAKTA

Fyra möjliga upplägg för smart laddning på Gotland

  1.  Pilottariff för höglast En ny tariffstruktur testas och utvärderas. I denna första pilot föreslås en lite enklare tidstariff.
  2. Pilotstation med styrning En demonstrationsmiljö sätts upp där bland annat elpriset ska variera beroende på underskott/överskott i elsystemet på Gotland för att skapa incitament för elbilen att interagera med elnätet. Samtidigt testas olika incitament till laddstationsägare, laddoperatörer och elbilsförare.
  3. Pilotmarknad förnybart En variant till att styra laddningen baserat på elnätets situation kan vara att elbilar bidrar till att den lokala vindkraftsproduktionen får mer utrymme att producera el och minskar de timmar då de behöver spilla vindkraftsel. Syftet blir att styra elbilsladdningen så att den ökar vid tillfällen med mycket vindproduktion.
  4. Pilotflexmarknad Det sista förslaget är en flexibilitetsmarknad som kan skapa nytta åt elnätet, vindelproducenterna och elbilsförarna genom en samlad handelsplats.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan