Ny undersökning: Unga väljer bort storstäder

SAMHÄLLSPLANERING Enligt en ny opinionsundersökning som konsultbolaget AFRY genomfört vill bara 12 procent av dagens unga bo i storstäder med mer än en miljon invånare. Samtidigt tycker en fjärdedel att det inte finns tillräckligt med grönområden i städerna.

Ny undersökning: Unga väljer bort storstäder
Efter vänner och familj, och jobbmöjligheter, är tillgång till naturen den tredje viktigaste aspekten för de tillfrågade. Foto: Stock Adobe

Konsultbolaget ÅF Pöyry AB (AFRY) har genomfört en opinionsundersökning bland unga i åldern 18-35 i sex europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike och Schweiz.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Där svarade mer än 60 procent att hållbarhet är en viktig faktor när de bestämmer var de vill bo.

  Efter vänner och familj, och jobbmöjligheter, är tillgång till naturen den tredje viktigaste aspekten för dem. Samtidigt tycker en fjärdedel att det inte finns tillräckligt med grönområden i sin stad.

  – Det vill vi åtgärda! Grönska är otroligt viktigt för våra städer och vi måste fortsätta att planera för och bygga in det i städer. Grönområden är inte bara viktiga för vårt välbefinnande utan fyller också andra viktiga funktioner som biologisk mångfald, temperaturreglering, resiliens och även som ett verktyg för skyfallshantering, säger Helena Paulsson, Head of Urban Development på AFRY i en presskommentar.

  Väljer bort megastäder

  Utöver det visar undersökningen att bara drygt en av tio vill bo i städer med fler än en miljon invånare. I undersökningen tillfrågades respondenterna även om vilka de största utmaningarna för framtidens städer är – överbefolkning och avfallshantering är de som sticker ut allra mest.

  – Det är tydligt att unga i de här länderna inte vill bo i megastäder. Att överbefolkning ses som ett hot i dessa länder, som har en relativt liten befolkning, skulle kunna tolkas som att det finns ett behov av en mer hållbar stadsplanering i miljonstäder och ännu större städer, säger Helena Paulsson.

  I undersökningen tillfrågades även de unga om vad som kännetecknar en hållbar stad. Tillgång till naturen och en kollektivtrafik som drivs av förnybar energi var de aspekter som flest valde. Därefter kom effektiv återvinning och överkomliga och tillgängliga bostäder.

  Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget YouGov mellan den 10-29 september i år. Totalt deltog 5624 personer i undersökningen, omkring 1000 personer per land.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan