Ny vägledning för kartläggning av utsläpp

HÅLLBART BYGGANDE Genom arbetet med den nationella färdplanen för bygg- och anläggningssektorn har Byggföretagen tagit fram en ny vägledning som ska underlätta för företag att kartlägga och beräkna sina utsläpp.

Ny vägledning för kartläggning av utsläpp
Birgitta Govén Foto: Byggföretagen

– Vi hoppas att vägledningen ska leda till att många företag inom hela samhällsbyggnadssektorn nu börjar mäta sina utsläpp. Att fler företag kartlägger sina utsläpp och skapar en policy för deras miljöarbete är ett av delmålen i färdplanen. Det är en mycket viktig del i färdplanens arbete för att nå klimatmålen, säger Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Vägledningen fokuserar främst på fyra olika grundprinciper och innehåller även ett beräkningsverktyg för mätning och kartläggning.

  Under våren arrangerar Fastighetsägarna webinarier för att informera om vägledningen. De vill också inspirera hela samhällsbyggnadssektorn till ett ökat engagemang för att nå Sveriges klimatmål.

  Ladda ner vägledningen här

  FAKTA

  De fyra grundprinciperna

  1.  Det är viktigt att alla bidrar: Vägledningens syfte är att hjälpa enskildaverksamheter att kartlägga, mäta och följa upp sin klimatpåverkan. Tillsammans med ett aktivt klimatarbete leder detta till en minskning av klimatavtrycket för företaget och även för sektorn i stort.
  2.  Redovisning på årsbasis: Redovisningen baseras på så kallad årsredovisning av växthusgaser. Det är också möjligt att redovisa enligt GHG-protokollet, i så kallad scope. Detta eftersom många efterfrågat ett verktyg att kunna använda vid sin egen eller till andras hållbarhetsrapportering.
  3. Flexibelt och anpassningsbart: Många olika sorters aktörer inom hela värdekedjan ska kunna dra nytta av vägledningen. Dessutom ska den stötta såväl små verksamheter som stora, som redan arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan. För att göra texten allmängiltig kallas aktörer för ”verksamheter”.
  4.  ”Do what matters most”: Vägledningen fokuserar på att stötta verksamheter att kartlägga och beräkna de största och därmed mest väsentliga källorna till växthusgasutsläpp för det enskilda företaget. Det förenklar dessutom vid kartläggningen. Det viktiga är att få en förståelse för storleksordningen på utsläppen för att veta hur verksamheten kan minska sitt klimatavtryck. Resultatet kan sedan ligga till grund för fortsatt jämförelse när åtgärder vidtas. Målet är att man i kartläggningen redovisar minst 80 procent av de klimatpåverkande delarna i verksamheten.
  Källa: Byggföretagen
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan