Nya förslag för bättre luft i städerna

LUFTKVALITET Åtgärderna för att minska luftföroreningarna i svenska städer har inte gett tillräckliga resultat och Sverige riskerar böter eftersom EU:s gränsvärden överskrids. Nu föreslår Naturvårdsverket 20 stycken åtgärdsförslag, bland annat en differentierad trängselskatt.

Nya förslag för bättre luft i städerna
Foto: Adobe Stock

7600 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Problemen är störst i tätorterna och trafiken är den största källan till utsläppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Trots insatser för att förbättra luftkvaliteten i städerna riskerar Sverige böter eftersom EU:s gränsvärden överskrids.

Naturvårdsverket föreslår nu 20 stycken åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Differentierad trängselskatt

Ett av förslagen är en differentierad trängselskatt, där fordon med högre utsläpp ska få högre skatt, utreds. Det innebär att en del av skatten utgörs av en miljöavgift som gör att trängselskatten även kan användas i områden som inte har problem med trängsel utan bara med dålig luft.

Exempel på platser där en ny typ av trängselskatt skulle kunna bidra till lägre halter av kvävedioxid enligt Naturvårdsverket är E6 genom Gårda i Göteborg och E4 i Skellefteå.

Ökad granskning från Naturvårdsverket

Ett annat förslag innebär att Naturvårdsverket ska granska kommunernas åtgärdsprogram. Om myndigheten inte anser att de är fullständiga lämnas de vidare till regeringen som kan fatta beslut om fler åtgärder.

Läs mer om förslagen här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan