Nya förslag för mobilitetsåtgärder

TRANSPORTER Flera svenska kommuner har framfört att de behöver bättre verktyg för att effektivisera och göra det lättare att välja hållbara transporter. I veckan fick bostadsministern ta emot sådana förslag när utredningen Samordning av bostadsbyggande presenterades.

Nya förslag för mobilitetsåtgärder
Foto: Adobe Stock

Enligt bostadsminister Märta Stenevi har kommunerna framfört att de behöver bättre verktyg för att effektivisera transporter och göra det lättare att välja hållbara transportmedel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

–Flera aktörer har också poängterat att tillgången till parkeringsplatser är något av det som har störst betydelse för hur vi väljer transportmedel, och överhuvudtaget hur resmönster i en stad ser ut, sade Märta Stenevi under en presskonferens i veckan.

Under presskonferensen fick hon ta emot slutbetänkandet från utredningen Samordning för bostadsbyggande från utredare Johan Edstav.

70 år gammal parkeringsnorm

Utredare Johan Edstav
Foto: Miljöpartiet

Enligt ett tilläggsdirektiv ska utredningen se över delar av plan- och bygglagen (PBL), och föreslå ändringar som stärker förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter.

Dagens parkeringsnormen är 70 år gammal och enligt Johan Edstav uppskattas parkeringsytorna per person idag uppgå till mer än själva bostadsytan.

–Det kan man fundera över, om det är en god markanvändning, säger han.

Enligt de förslag som föreslås i utredningen skulle det istället ställas krav på mobilitetsåtgärder på tomter, och kommuner skulle få bestämma krav på sådana åtgärder i detaljplan.

Istället för att varje tomt ska ha tillgång till ett visst antal parkeringsplatser skulle man istället ställa krav på att det finns bil- och cykelpooler, infrastruktur för hemleveranser och andra mobilitetslösningar inom räckhåll.

En besparing på 2,7 miljarder

Ändringar i det fjärde och sjätte kapitlet skulle även ge kommunerna ökade möjligheter att säkerställa att planerade och överenskomna mobilitetsåtgärder genomförs, samt möjligheter att i exploateringsavtal komma överens om mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster.

Som ett exempel nämner Johan Edstav att om de tio kommuner som byggde flest bostäder under 2019 skulle sänka parkeringsnormen till hälften,  skulle ungefär 170.000 kvadratmeter (det motsvarar ungefär 24 fotbollsplaner) kunna användas till annat. En besparing på cirka 2,7 miljarder kronor.

Läs en sammanfattning av utredningen här

 

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser

Det senaste