Nya siffror: Så utvecklas byggsektorns miljöpåverkan

Statistik Byggsektorns utsläpp av växthusgaser, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier har minskat i Sverige sedan 2008. Däremot har utsläppen av partiklar, den totala energianvändningen och användningen av miljöfarliga kemikalier ökat. Det visar nya siffror från Boverket.

Nya siffror: Så utvecklas byggsektorns miljöpåverkan
Illustration: Boverket

Boverket har släppt sin årliga rapport om bygg-och fastighetssektorns miljöpåverkan. De senaste siffrorna gäller för år 2020 och belyser miljöpåverkan i Sverige och den miljöpåverkan som sker utomlands till följd av import av byggmaterial.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Boverket konstaterar att Byggsektorn sedan 2008 ökat sin negativa miljöpåverkan inom ett antal områden sedan 2008. Det handlar bland annat om utsläpp av partiklar, byggsektorns totala energianvändning och användningen av miljöfarliga kemikalier. Områden som byggsektorn minskat sin negativa miljöpåverkan är bland annat klimatutsläpp, utsläpp av kväveoxid och användningen av hälsofarliga kemikalier.

Källa: Boverket

Utsläppen frikopplade

En mycket positiv slutsats som Boverket drar är att byggsektorn lyckats frikoppla sina klimatutsläpp från den ekonomiska tillväxten. Samtliga miljöindikatorer i Boverket statistik påverkas av konjunkturen i bygg- och fastighetssektorn och därför har man tagit fram indikatorer som skattar konjunkturens inverkan på resultatet. Här kommer man fram till att förädlingsvärdet kopplat till bygg- och fastighetssektorn ökade med 27 respektive 22 procent sedan 2008, samtidigt som klimatutsläppen minskade.

– Det mest intressanta med årets siffror är att miljöpåverkan i vissa indikatorer minskar trots att vi har samma byggtakt. Vi ser att det faktiskt finns en så kallad frikoppling, eller ”decoupling”. Här är det särskilt intressant om man ser på hela tidsspannete från 2008 där det tydligt syns att byggtakten ökar och ändå har utsläppen av växthusgaser minskat, säger Kristina Einarsson, expert på miljö och klimat på Boverket, till Hållbart Samhällsbyggande.

Kristina Einarsson, expert på miljö och kliamt, på Boverket.

Enligt Boverket släppte bygg- och fastighetssektorn år 2020 ut cirka 15,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, i Sverige och genom importen. Det är en minskning jämfört med 2019 då sektorn släppte ut 17,5 miljoner ton.

Hur bygg- och fastighetssektorns utsläppsminskningar står sig mot andra branschers eventuella utsläppsminskningar är enligt Kristina Einarsson svårt att mäta.
– Vi tittar till exempel på utsläppen i vår sektor inklusive utsläppen från de transporter som vår sektor står för. Samtidigt räknar transportsektorn alla sina utsläpp. Vi räknar också utsläpp från tillverkning av byggmaterial samtidigt som industrin mäter sina utsläpp, och så vidare. Risken för dubbelräkning är helt enkelt mycket stor och därför är det svårt att jämföra siffrorna mellan olika sektorer.

Om man ser till hur bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan förhåller sig till Sveriges totala miljöpåverkan konstaterar Boverket att sektorns fortfarande står för en betydande andel och menar att sektorn sammantaget står för mellan 5 och 40 procent.

Byggavfallet fortsätter öka

Om de indikatorer där bygg- och fastighetssektorn ökar miljöpåverkan skriver Boverket bland annat att avfallsmängderna fortsätter att öka och att volymerna ökade med 16 procent bara jämfört med 2018 och med 55 procent jämfört med 2014. Återvinningsgraden för icke-farligt bygg- och rivningsavfall beräknades till 53 procent.

En skillnad med årets statistik från Boverket jämfört med tidigare år är att man sett över och ändrat indikatorerna på ett antal sätt.

– Det som är nytt med årets siffror är att vi försöker få fram alla åtgärder i fastighetssektorn, också befintliga byggnader. Så det är en lite annan indelning i indikatorerna jämfört med tidigare år. I våra nya siffror skattar vi till exempel klimatpåverkan från nybyggnad, fastighetsförvaltning inklusive renovering och tillbyggnad samt från uppvärmning. Vi förklarar den nya metoden på vår hemsida och jag tror att det kan vara intressant för byggsektorn.  

Hämtar fler artiklar
Till startsidan