Nya stadsdelar ska skydda Trelleborg mot havet

Klimatanpassning Två nya stadsdelar ska skydda centrala Trelleborg mot översvämningar.
– Vi behöver i framtiden även bygga en mur mot havet för att klara havsnivåhöjningar och kommande extremhändelser, säger Karin Gallardo som är planarkitekt på Trelleborgs kommun.

Nya stadsdelar ska skydda Trelleborg mot havet
För att minska risken för översvämningar ska marknivåerna höjas. Foto: Adobe Stock

Byggplanerna i Trelleborg är ett tydligt exempel på hur kommuner behöver förbereda sig för en framtid med stigande havsnivåer, mer nederbörd och återkommande översvämningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Extra utsatta är många kommuner i Skåne med liten eller nästan ingen landhöjning som åtminstone delvis skulle kunna kompensera för höjd havsnivå.

I samband med att delar av den nuvarande hamnen flyttas österut för att kunna ta emot större fartyg, ett arbete som är i full gång, öppnas Trelleborgs centrum mot havet.

Karin Gallardo.

– Planen är att den nya hamnen ska vara klar och ha alla funktioner på plats den sista december 2025, säger Karin Gallardo.

Skydda de centrala delarna

På och i anslutning det gamla hamnområdet ska det byggas två nya stadsdelar – Västra Sjöstaden och Sjöstaden – som fullt utbyggda beräknas innehålla nästan 7 000 bostäder, skolor och förskolor, handel, kontor, restauranger, parker och strandpromenad.

De båda områdena är också tänkta att skydda de centrala delarna av staden mot framtida havsnivåhöjningar.

– Vi har kommit längst i planeringen av Västra Sjöstaden, säger Karin Gallardo.

Tidigare i år gick den första detaljplanen för Västra Sjöstaden ut på samråd. Planen innehåller cirka 600 bostäder, förskola, centrumverksamheter och ett mobilitetshus.

Fungera som kustskydd

På det 160 000 kvadratmeter stora området, där det tidigare låg framför allt industriverksamheter och lagerlokaler, är det tänkt att byggas sammanlagt 1 800 bostäder.

– Den nya stadsdelen ska även fungera som ett kustskydd. Vi planerar bland annat att anlägga en 600 meter lång sandstrand som, förutom rekreationsmöjligheter, även ska dämpa vågpåverkan och minska risken för översvämningar, säger Karin Gallardo.

– För att klara beräknade havsnivåhöjningar behöver vi också fylla på och höja marken.

Hur högt?

– Längst ut mot havet i Västra Sjöstaden räknar vi med att behöva höja marken till 3,85 meter över havet. Marken kommer därefter succesivt anslutna norrut till befintliga marknivåer. Idag ligger marknivåerna på cirka två meter.

– Utifrån de nuvarande prognoserna kan vi även behöva anlägga en 60 centimeter hög mur för att klara kommande extremväder med stormfloder.

Även i området Sjöstaden – det nuvarande hamnområdet – ska marknivåerna höjas.

Ska det även där anläggas en sandstrand?

– Nej. Tanken är att där kunna hantera den ökade vågpåverkan med hjälp av en flack stenskodd vågbrytare ut mot havet.

Karin Gallardo berättar att det redan idag vid högvatten och skyfall emellanåt uppstår problem längs Hamngatan i de centrala delarna av Trelleborg, bland annat i form av vatten tränger upp ur brunnar.

– Hittills har problemen inte lett till några skadade fastigheter. Men framtidsprognoserna säger att problemen kommer att öka och även inträffa mer ofta. Därför måste vi även skapa lösningar för att leda bort skyfall.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan