Nya steg mot klimatneutral betong

Material Betongbranschens tidsplan för CCS håller och den vikande konjunkturen kommer inte att försena omställningen mot klimatneutral betong. Det var två slutsatser som drogs på Betonginitiativets årliga resultatkonferens på onsdagen.

Nya steg mot klimatneutral betong

Den vikande konjunkturen kommer inte att påverka arbetet mot klimatneutral betong i byggsektorn. Det lovade Sweroc, Skanska, NCC och JM på scenen när frågan diskuterades på Betonginitiativets fjärde resultatkonferens. På konferensen berättade också Cementa att betongbranschens tidsplan för koldioxidlagring, CCS, håller.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det var på onsdagen den 23 november som Betonginitiativet samlade medlemmarna för att presentera och diskutera utveckling och resultat i arbetet. Betonginitiativet samlar en rad aktörer som tillverkar, säljer och bygger med betong.

Färdplan sattes år 2018

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram en färdplan för klimatneutral betong som lämnades till regeringen i april 2018. I den färdplanen sattes målet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden år 2030 och användas i alla byggprojekt senast år 2045.

Under gårdagens konferens kunde deltagarna konstatera att antalet testprojekt och olika initiativ kring klimatneutral betong ökat explosionsartat sedan färdplanen lämnades in till regeringen. Det handlar om projekt som lyckats minska klimatutsläppen med mellan 30 och 50 procent. Samtidigt var deltagarna på konferensen tydligt överens om att samhällsbyggarsektorn nu måste klara övergången från test- och pilotprojekt till att få in lösningarna i befintlig verksamhet.

– Det nya på årets konferens var att allt fler nu å ena sidan ser positivt på de spetsprojekt som görs men samtidigt konstaterar att det viktiga är att vi nu får bredd på användningen av den klimatanpassade betongen. Det nya tänket måste in i alla projekt. Det handlar dels om klimatanpassad betong men också om slimmade betongkonstruktioner som minskar mängden betong, säger Emelie Löthgren, vd på A Beautiful Soup och projektledare för Betonginitiativet.

Emelie Löthgren säger att årets konferens visar på en tydlig utveckling och ett delvis nytt mindset hos aktörerna.

Utbudet av klimatanpassad betong större än efterfrågan

Ett konstaterande som gjordes på konferensen var att utbudet av klimatanpassad betong i dag är större än efterfrågan. Det betyder alltså att klimatanpassad betong redan i dag skulle kunna användas i flera projekt.

En annan slutsats som drogs är att det inte finns några tekniska hinder för att nå målet att producera helt klimatneutral.

– Problemet är idag inte tekniskt. Det är inte så att man inte vet hur man ska lösa det. Istället handlar det om myter, attityder, brist på kunskap och att man kommer på möjligheterna med klimatanpassad betong eller slimmade konstruktioner för sent i bggprocessen. Till stor del handlar det om en ledarskapsfråga, säger Emelie Löthgren.

Oro för ökade kostnader

Under konferensen lyftes också en oro för att klimatanpassade betong skulle leda till ökade kostnader. Bland annat berättade Trafikverket att de får in för få offerter när myndigheten ställer tuffa klimatkrav vid upphandling och att detta i slutändan gör det dyrare för skattebetalarna.

– Samtidigt berättade andra aktörer på konferensen att den här omställningen istället sänkte kostnaderna i byggprojekt. Ofta kan kostnaderna öka i början av projekt då man kanske måste kolla upp saker och utreda detaljer. Men på det stora hela konstaterade många ändå att projekten blev billigare i slutändan, säger Emelie Löthgren.

Vad tror Betonginitiativets medlemmar om 2030- och 2045-målen. Kommer målen att nås?

– Redan i dag finns befintlig teknik för att minska koldioxidutsläppen med 50 procent bara genom att byta recept, använda mindre cement och arbeta med slimmade konstruktioner. Efter det kommer det att krävas koldioxidlagring, CCS. Det är Cementa som ansvarar för CCS-delen av färdplanen och de berättade på plats på konferensen att tidsplanen för CCS håller.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan