Nyckelfaktorerna bakom effektiv trädplantering

Stadsplanering Trädplantering är en populär strategi för att sänka temperaturen i städer, men de exakta faktorerna som påverkar dess effektivitet har tidigare varit oklara. Nu presenteras ny forskning som belyser nyckelfaktorerna bakom trädens kylningsfördelar.

Nyckelfaktorerna bakom effektiv trädplantering

Studiens syfte var att undersöka hur ökad trädbevuxenhet påverkar temperaturen i stadsområden, vilket kallas ”trädkylningseffekt” (TCE). Genom att använda maskininlärning identifierades sedan avgörande faktorer bakom TCE och hur dessa faktorer förändrades i olika regioner över tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Forskarna, som studerar vid Beijing Normal University, använde bland annat satellitdata för att mäta krontäckningsgrad och marktemperaturen i 806 städer över hela världen mellan 2000 och 2015.

  Resultatet av studien visar att den mest betydande faktorn som påverkade trädkylningseffekten (TCE) var bladareaindexet – ett mått på trädkronans lövtäthet. När detta index var högre, vilket indikerar en större lövyta per specifikt område av trädtäcket, ökade även kylningseffektiviteten avsevärt.

  Enligt forskarna var den näst viktigaste faktorn stadens ”reflektionskoefficient” eller ”albedo”. Där cityalbedo var låg – vilket innebar att mörka material som asfalt absorberade mycket värme från solen – observerades en högre TCE. Detta berodde på att ytterligare träd skuggade de mörka ytorna och minskade mängden värme de kunde absorbera.

  Studien visar också att TCE-nivån globalt ökade med 45 procent under studieperioden, vilket indikerar att trädplantering som en metod för att sänka stadstemperaturen blir alltmer effektiv.

  Forskarna säger också att det fanns en anmärkningsvärd skillnad i graden av ökning av TCE mellan olika globala regioner. Städer i västra och centrala Europa, tillsammans med de i nordöstra USA och Japan, upplevde en betydligt större ökning av TCE under den aktuella perioden. Denna utveckling tros vara korrelerad med en kombination av faktorer, inklusive en ökning av bladareaindex, en minskning av stadsalbedo och en minskning av relativ luftfuktighet, vilket bidrar till att växter släpper ut mer vattenånga.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan